Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj7
Wczoraj20
Wizyt w tygodniu27
Wizyt w miesiącu504
Łącznie wizyt39078

Dzisiaj jest: Wtorek
26 Lipca 2016
Imieniny obchodzą
Anna, Bartolomea, Grażyna, Mirosława
Do końca roku zostało 159 dni.
Zodiak: Lew
Logowanie redakcyjne

SEiRP Rzeszów

Kontynuacja współpracy polskich i słowackich emerytów policyjnych

W dniach 26 i 27 czerwca 2016 r. na zaproszenie Prezydenta Klubu Emerytowanych Funkcjonariuszy Korpusu Policji Republiki Słowackiej w Sninie Jozefa Fedorko przebywała delegacja Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie w składzie: prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal, I Wiceprezes tego zarządu Ryszard Tyczyński i Prezes zarządu koła w Sanoku Mieczysław Sabat.

Celem wyjazdu na Słowację było podpisanie aneksu do umowy zawartej na okres jednego roku między obu organizacjami emeryckimi w dniu 28 lipca 2015 roku podczas pobytu słowackiej delegacji na wojewódzkiej uroczystości w Rzeszowie poświęconej XXV-tej rocznicy powołania SEiRP.
Aneks do umowy w obu językach zawarty został na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia go każdej ze stron.
Ze strony polskiej podpisali go Wiktor Kowal i Mieczysław Sabat, zaś ze strony słowackiej Jozef Fedorko.

 

snina_01
snina_02
snina_03
snina_04
snina_05
snina_06

 

Uroczyste podpisanie aneksu do umowy odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym "Wychorlat" w Sninie, którego właściciel Jurtak Ladyslaw udostępnił obiekt również na odbycie pikniku, w którym wzięli udział członkowie emeryckiej organizacji ze Sniny z udziałem polskiej delegacji.
Po podpisaniu aneksu i jego wymianie przez szefów organizacji w krótkich wystąpieniach do uczestników pikniku podkreślali oni znaczenie przyjaznych kontaktów między naszymi organizacjami po czym odbyła się konsumpcja grilowymi przysmakami w atmosferze przyjacielskich rozmów.

Autor: Bogusław Trzpit

 

Posiedzenie Prezydium ZW SEiRP w Rzeszowie

Prowadzący obrady Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal przedstawił obszerną informacje z przebiegu obrad Zarządu Głównego w dniach 25 i 26 kwietnia 2016 roku w obiektach Policji, gdzie odbywają się szkolenia przewodników psów służbowych i ich tresura w Sułkowicach.
Stwierdził, iż najwięcej czasu poświęcił zarząd projektowi zmian w statucie, które przedstawił przewodniczący komisji prawno-statutowej i wiceprezes Zarządu Głównego Jerzy Krawczyk.

 

posiedzenie zw 01

posiedzenie zw 02

posiedzenie zw 03


Na wniosek komisji uchwał i wniosków w głosowaniu jawnym większością głosów Zarząd Główny przyjął następujące uchwały :
- w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok i przyjęcia budżetu na 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2015 rok jako organizacji pożytku publicznego
- w sprawie podjęcia działalności gospodarczej
- w sprawie wyróżnień na wniosek zarządów kół i poparcia przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, Zarząd Główny w podjętej uchwale wyróżnił z województwa podkarpackiego : odznaką "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" 14 osób, odznaką "Za zasługi dla SEiRP z dyplomem" 19 osób, "Dyplomem uznania" 19 osób
- w sprawie wyróżnień korespondentów Biuletynu Informacyjnego Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie wśród wyróżnionych zarządów po Katowicach, Krakowie i Zielonej Górze został zakwalifikowany z Zarządem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim na IV miejscu i wyróżniony nagrodą I stopnia.
Takie nagrody I stopnia otrzymali Ryszard Tyczyński i Bogusław Trzpit.


W dalszej części posiedzenia przyjęta została informacja z działalności Prezydium Zarządu Wojewódzkiego i o uczestnictwie jego członków w najważniejszych wydarzeniach począwszy od miesiąca kwietnia br.


Informacje o udziale naszej delegacji w ramach rewizyty na Słowacji u bratniej organizacji emeryckiej w składzie:
- Prezes ZW Wiktor Kowal,
- I Wiceprezes tego zarządu Ryszard Tyczyński
- Prezes Zarządu koła w Sanoku Mieczysław Sabat
przedstawił Ryszard Tyczyński.

 

slowacja_01
slowacja_02
slowacja_03
slowacja_04
slowacja_05


W dniu 3 maja Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal uczestniczył wraz z pocztem sztandarowym w uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych. Z tej okazji z prezesem koła Gwidonem Piotrowiczem wręczyli list gratulacyjny Komendantowi Powiatowemu Policji podinsp. Andrzejowi Stępniowi.
W uroczystości 3 Maja w Rzeszowie w imieniu Stowarzyszenia wzięła udział delegacja w składzie: sekretarz ZW Stefania Rosińska i prezes koła w Rzeszowie Jadwiga Michalczyk oraz Marian Oczoś, która wraz z innymi delegacjami złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Dzień wcześniej, bo 2 maja prezes ZW Wiktor Kowal wziął udział w uroczystości Święta Flagi na Rynku w Rzeszowie.


W dniu 2 kwietnia prezes ZW Wiktor Kowal wraz z delegacją z koła SEiRP w Rzeszowie uczestniczył w uroczystości pod pomnikiem k czci poległych z rąk UPA milicjantów, gdzie wygłosił krótkie przemówienie, zaś członkowie koła złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze.


W dniu 14 maja członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal i Stefania Rosińska oraz przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Franciszek Rybczyński uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym członków koła w Leżajsku, które odbyło się w zajeździe w Grodzisku Dolnym. Prezes W. Kowal z prezesem zarządu koła Władysławem Bryniarskim wręczyli dyplomy uznania Zarządu Wojewódzkiego oraz jednemu zasłużonemu działaczowi zegar pamiątkowy z logo Stowarzyszenia.


W dniu 21 maja na działce członka Stowarzyszenia Stanisława Buczka w Stalowej Woli odbyło się spotkanie tamtejszych członków, którego pretekstem było uhonorowanie pismami jubileuszowymi członków koła Władysława Podstawskiego i Franciszka Sobieskiego z okazji ich 90-tych urodzin. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego reprezentowali prezes Wiktor Kowal, wiceprezes Tadeusz Kagan i członek Mirosław Pawełko. Wiktor Kowal, Tadeusz Kagan i prezes zarządu koła Stanisław Garbuliński wręczyli od Zarządu Wojewódzkiego i zarządu koła Władysławowi Podstawskiemu pisma jubileuszowe i kwiaty przekazując mu życzenia. Z uwagi na stan zdrowia Franciszka Sobieskiego pisma i kwiaty wręczył mu prezes S.Garbuliński z S.Buczkiem w miejscu zamieszkania.


Informacje o działalności komisji socjalnej KW Policji i udzielaniu wsparcia z funduszu socjalnego przedstawiła członek komisji Stefania Rosińska. Informacje o stanie finansów Zarządu Wojewódzkiego, realizowanych zobowiązaniach finansowych i o opłacalności składek członkowskich przedstawiła skarbnik ZW Irena Kozak.


Prezydium przyjęło uchwały w następujących sprawach :
- w sprawie akceptacji składu delegacji na spotkanie z zarządem emeryckiej policyjnej organizacji w Sninie oraz z finansowania kosztów tego wyjazdu z funduszu Zarządu Wojewódzkiego
- w sprawie wyróżnienia dyplomami uznania Zarządu Wojewódzkiego niżej wymienionych członków : Piotr Pawlak, Stanisław Wojciechowski, Tomasz Chojnacki, Maria Czechura, Dorota Prajsner, Małgorzata Durlej


Prezydium Zarządu Wojewódzkiego solidaryzuje się z treściami zawartymi w treściach listu Prezydenta Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Zdzisława Czarneckiego z dnia 4 marca 2016 roku skierowanego do Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Mariusza Błaszczaka opublikowanego w Biuletynie Informacyjnym ZG NR 1/58 z 2016 roku. Uważa, iż taką solidarność z treścią tego pisma winny wyrazić wszystkie zarządy wojewódzkie Stowarzyszenia. W miarę możliwości pismo to powinno być opublikowane w różnych środkach przekazu, by społeczeństwo dowiedziało się prawdy o wysokości świadczeń emerytalno-rentowych byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa.


Autor: Bogusław Trzpit

 

Informacja o pikniku

Zarząd Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie organizuje
w dniu 22-07-2016 roku początek o godzinie 15.00
piknik na terenie Hotelu Janiowe Wzgórza dla członków i ich rodzin.

 

Szczegółowych informacji w sprawie pikniku udziela Prezes Jadwiga Michalczyk tel. 694-992-163

Łączny koszt wynosi 45 złotych na osobę z czego Stowarzyszenie pokrywa 25 złotych na osobę.

Serdecznie wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału.

Kosik Andrzej