Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj11
Wczoraj62
Wizyt w tygodniu160
Wizyt w miesiącu783
Łącznie wizyt124127

Dzisiaj jest: Czwartek
23 Marca 2023
Imieniny obchodzą
Eberhard, Feliks, Katarzyna, Kondrat,
Oktawian, Pelagia, Pelagiusz, Piotr,
Zbysław

Do końca roku zostało 284 dni.
Zodiak: Baran

SEiRP Rzeszów

Zmarł ś.p.Stanisław Kostek

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

ZOW SEiRP w Rzeszowie informuje iż w dniu 09.03.2023 zmarł śp. Stanisław Kostek l. 90 . Msza Święta pogrzebowa odbędzie sie w dniu 11.03.2023 o godzinie 13.00 w Kościele Parafialnym w Jelnej ,po czym nastąpi odprowadzenie zwłok na miejscowy cmentarz . Wyrazy szczerego współczucia Prezesowi Koła SEiRP w Leżajsku Panu Janowi Kostek oraz jego rodzinie składa Zarząd Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie.
Cześc jego pamięci.

 

Wolne miejsca na wycieczkę do Chorwacji

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zarząd Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie informuje, że pozostaje 6 wolnych miejsc na wyjazd w dniach od 14 do 23 czerwca 2023 r. do Chorwacji.

Cena 10 dniowej wycieczki wynosi 2450 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 728 842 661. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca br.


Prezes Koła
Marian Bileńki

 

 

RPO wnosi o zmianę prawa

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Temat zawyżonego opodatkowania zwrotów bezprawnie odebranych świadczeń nie dotyczy wyłącznie osób pokrzywdzonych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. ale stanowią one największą grupę obywateli okradanych (bo trudno to nazwać inaczej) w ten sposób przez państwo. Okradanych w świetle prawa i to podwójnie.
Mniej zorientowanym w sprawie wyjaśniamy na czym owa kradzież polega.

KRADZIEŻ PO RAZ PIERWSZY

Korzystne dla osób odwołujących się od decyzji organów emerytalno-rentowych obniżających świadczenia wyroki sądów, uchylają te decyzje w całości (lub w części) uznając je jako wydane niezgodnie z prawem. Zobowiązuje to oczywiście organy emerytalno-rentowe do:

  1. przeliczenia i rozpoczęcia wypłacania świadczenia w wysokości wynikającej z wyroku sądu, a więc wg zasad sprzed wydania decyzji o obniżeniu  świadczenia, jeżeli została ona uchylona w całości lub wg zasad określonych przez sąd jeżeli decyzja o obniżeniu  świadczenia została uchylona w części (zmieniona).
  2. wypłaty różnicy między świadczeniem należnym wynikającym z wyroku sądu a świadczeniem faktycznie wypłacanym skarżącemu przez okres obowiązywania uchylonej decyzji.

I właśnie w przypadku zwrotu tej różnicy mamy do czynienia z kradzieżą po raz pierwszy, bowiem państwo nie poczuwa się w najmniejszym stopniu do odpowiedzialności i jakiejkolwiek rekompensaty za krzywdy moralne i szkody materialne jakie ponoszą obywatele na skutek bezprawnych (co potwierdzają wyroki sądów) działań instytucji państwowych. Sprawy o przywrócenie bezprawnie obniżonych świadczeń emerytalno-rentowych ciągną się latami (większość spraw osób represjonowanych będzie trwało jeszcze wiele lat), co sprawia, że znaczna część pokrzywdzonych zostaje zepchniętych na skraj ubóstwa, często jest zmuszona do wyprzedawania posiadanego majątku, pamiątek rodzinnych, zaciągania pożyczek czy podejmowania się jakiejkolwiek pracy zarobkowej mimo podeszłego wieku i bez zważania na stan zdrowia.  Zwrot niesłusznie odebranych czy obniżonych świadczeń nie przywróci im poprzedniego stanu posiadania zwłaszcza, że na skutek stale rosnącej inflacji moc nabywcza odzyskiwanych pieniędzy wciąż maleje. Tymczasem państwo traktuje te pieniądze jak nieoprocentowaną pożyczkę - obraca nimi latami, po czym w efekcie wyroków sądów, jak gdyby nigdy nic się stało, zwraca je bez ustawowych odsetek, które w tych okolicznościach, naszym zdaniem powinny być naliczane obligatoryjnie i stanowić formę zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną bezprawnym działaniem organów państwa.

KRADZIEŻ PO RAZ DRUGI

Zwrot różnicy między świadczeniem należnym wynikającym z wyroku sądu a świadczeniem faktycznie wypłacanym skarżącemu przez okres obowiązywania uchylonej decyzji (a dziś to już 5 lat) najczęściej sprawia, że jego łączny dochód w danym roku podatkowym przekracza drugi próg podatkowy (obecnie 120 000 zł/brutto). Wystarczy, że uchyloną decyzją obniżono mu w 2017 r. świadczenie o ok. 1 500 zł/brutto. A przecież ta sytuacja wystąpiła absolutnie nie z jego winy.
I tu mamy do czynienia z kradzieżą po raz drugi, którą opiszemy na przykładzie. Oczywiście poniższe wyliczenie jest bardzo uproszczone ale chodzi w nim jedynie o zaznaczenie skali kradzieży. Załóżmy, że świadczenie osoby zostało obniżone w 2017 r. o 2 000 zł/brutto, a jego przywrócenie i zwrot zaległości następują w grudniu 2022 r. Łączny dochód takiej osoby w 2022 r. to ok. 165 000 zł/brutto na co składają się -  świadczenie pobrane w wysokości ok. 30 000 zł/brutto i zwrot w wysokości ok. 135 000  zł/brutto. Gdyby był on objęty podatkiem wg pierwszego progu podatkowego, zapłaciłaby ona 16 200 zł podatku. A że dochód ten przekracza drugi próg podatkowy, wiec podatek ten wyniesie 25 200 zł. Różnica to 9 000 zł. I różnica ta wyraźnie rośnie wraz ze skalą obniżenia świadczenia dokonanego w 2017 r. W przypadku osoby której wówczas zmniejszono świadczenie o 4 000 zł/brutto, będzie to już ok. 34 000 zł.
Tak państwo zwraca wcześniej zagrabione pieniądze nakładając na nie haracz, który ów zwrot znacząco zmniejsza.

Takie dziś mamy prawo i sprawiedliwość. W starciu z takim państwem prawa zwykły obywatel stoi zwykle na straconej pozycji.

W sprawie odsetek ustawowych od kwot zwracanych w wyniku uchylania przez sądy bezprawnych decyzji organów emerytalno-rentowych w obecnej sytuacji prawnej w zasadzie nic zrobić się nie da. Oczywiście można próbować o nie walczyć na drodze sądowej, co niektórzy już robili, ale wszystkie znane nam wyroki w tych lub podobnych sprawach były dla wnioskodawców niekorzystne.

Natomiast w przypadku wysokości podatku dochodowego naliczanego od zwracanych obywatelom świadczeń pojawiła się właśnie iskierka nadziei na jakąś zmianę. W dniu 02 listopada br. Rzecznik Praw  Obywatelskich  wystąpił do Ministra Finansów z pismem w którym zwraca uwagę na problem wyższego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty zaległych świadczeń należnych podatnikom. Powołuje się też m.in.na skargi jakie otrzymał w tej kwestii od funkcjonariuszy którym obniżono świadczenia emerytalne na podstawie tak ustawy represyjnej, a pózniej w efekcie skutecznego zaskarżenia decyzji  ZER -u świadczenia te odzyskali.

Przypominamy też, że Federacja kilkukrotnie zwracała się również w tej sprawie do różnych organów w tym urzędów skarbowych. Niestety bez efektów. Miejmy nadzieję, że RPO będzie miał tu więcej mocy sprawczej.

 

 

 

Minister Finansów nie kiwnie palcem w sprawie nadpłat podatku dochodowego

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

17 listopada 2022 r. w artykule "RPO wnosi o zmianę prawa" FSSM RP informowało o piśmie, jakie Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Finansów w sprawie olbrzymich nadpłat podatku dochodowego jakie ponoszą osoby represjonowane ustawą z 16 grudnia 2016 r., którym po latach wyrokami sądów przywracane są niesłusznie odebrane świadczenia. 
Odpowiedź MF wpłynęła do RPO na początku grudnia 2022 r.

Jakoś nie jesteśmy specjalnie zdziwieni tą odpowiedzią. Byliśmy pewni, że przytoczone zostaną obowiązujące przepisy podatkowe (o rozważenie zmiany których właśnie zwrócił się RPO) i dowiemy się, że nic z tym zrobić nie można. Na dodatek otrzymaliśmy listę niekorzystnych dla osób skarżących rozstrzygnięć sądowych w sprawach może podobnych, ale raczej nie identycznych jak sprawy represjonowanych funkcjonariuszy, które wcale nie muszą stanowić wykładni dla ewentualnych przyszłych wyroków.
A przypominamy, że w Polsce nie ma prawa precedensu.

Zresztą, nie po to pisowska władza bezprawnie coś odbierała, by teraz to z własnej woli, uczciwie i rzetelnie oddać.
I żaden urzędnik nie zrobi więc nic, co mogłoby uszczuplić budżet państwa, z którego rządzący mogą chojnie obdarowywać swoich popleczników.

Więc dalej trzeba będzie o swoje upomninać się w sądach.

Więcej na stronie Rzecznika Spraw Obywatelskich

 

 

 

Jaślanie się integrują

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Jaśle, w dniu 18.02.2023 r. o godz.15.00 zorganizował spotkanie integracyjne dla emerytów i ich rodzin.

Spotkanie to odbyło się Restauracji "Swojskie Zacisze" w miejscowości Zimna Woda, w którym wzięło udział około 50 osób.
Wśród gości byli przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie, oraz osoby wspierające nasze koło.
Po wstępnych przedmowach i powitaniach zaproszonych gości, podano obiad.
Spotkanie przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze przy udziale wodzireja i akompaniamencie muzyki.
Zabawa trwała do godziny 22.00 .

DSC_0053DSC_0056DSC_0058DSC_0059DSC_0060DSC_9941DSC_9953DSC_9954DSC_9958DSC_9959DSC_9961DSC_9968DSC_9979DSC_9980DSC_9993

 

 

Karnawałowy Bal Dobroczynny

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

IPA Region Rzeszów KWP w Rzeszów wspólnie z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego i Kołem Nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie oraz innych organizatorów zorganizowało w dniu 18.02.2023 r. w rezydencji ALABASTER w Rzeszowie Karnawałowy Bal Dobroczynny na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
Na balu przeprowadzona została dobrowolna zbiórka koleżeńska.
Zabawę uświetnił zespół muzyczny "PERŁA" oraz liczne atrakcje w tym loteria, na której rozlosowano nagrody ufundowane przez współorganizatorów przedsięwzięcia.
W miłej i radosnej atmosferze zabawa trwała do białego rana.


Autor: Halina Pieniowska

2023-02-18_bal_charytatywny_kolonr1_012023-02-18_bal_charytatywny_kolonr1_022023-02-18_bal_charytatywny_kolonr1_032023-02-18_bal_charytatywny_kolonr1_042023-02-18_bal_charytatywny_kolonr1_062023-02-18_bal_charytatywny_kolonr1_07

 

 

 

Obywatelski projekt "Renta wdowia"

Tekst: Powiększ / Pomniejsz
 

Apel o wsparcie SEiRP odpisem 1,5 %

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zamierzamy w najbliższych dniach wydrukować kilka /kilkanaście/ tysięcy kalendarzyków listkowych na 2023 rok z apelem o wsparcie SEiRP odpisem podatku dochodowego -1,5 %.

W związku z tym proszę o pilne określenie i zgłoszenie swoich potrzeb - konkretnej liczby kalendarzyków dla Zarządów Oddziałów Wojewódzkich i Okręgowych, a zwłaszcza naszych Kół. Kalendarzyki obciążą konto OPP i zostaną przekazane Państwu nieodpłatnie. Maksymalnie najprostszy projekt kalendarzyka przekażemy do drukarni w przyszłym tygodniu - proponowany projekt w załączniku.

Jednocześnie tym z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili przypominam o obowiązku nadsyłania uchwał i protokołów z wyborów w Zarządach Oddziałów.

Z poważaniem!
Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

OPP - kalendarzyk 2023 male

 

 

 

Spotkanie Noworoczne członków Koła nr 1 w Rzeszowie - 2023

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Tradycyjnie, w gościnnych progach Ośrodka "ZODIAK" 26 stycznia 2023 r. Zarząd Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie zorganizował spotkanie noworoczne, w którym uczestniczyło 92 członków.


Uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych: Stefanii Rosińskiej, Wiktora Kowala , Ludwika Cebuli i Janusza Cymboluka.
Po życzeniach noworocznych przedstawiono sprawozdania z działalności Koła w II półroczu 2022 r., sprawozdanie finansowe, a także zapoznano uczestników z protokołem Komisji Rewizyjnej. Podjęto uchwały aprobujące pracę Zarządu i stan finansów.


W drugiej części podano smaczną obiadokolację uzupełnioną przystawkami, były pogaduszki, tańce i śpiewy biesiadne, czyli dobra zabawa.

_1260251_1260252_1260265_1260272_1260276_1260286_1260287_1260299_1260307_1260314_1260320_1260338_1260343

 

 

Teatr Maska zaprasza na... Scenę dla dorosłych

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Miło nam poinformować, że począwszy od stycznia 2023 Teatr Maska uruchamia regularną działalność SCENY DLA DOROSŁYCH.
Oznacza to, że w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 18.00 możecie się Państwo wybrać do Maski w nieco doroślejszym gronie.

Spektakle, które proponujemy - choć nowe w naszym repertuarze - już zdążyły podbić serca Widzów.
Spodziewajcie się znakomitej zabawy, ale i... momentów wzruszeń!Najbliższe tytuły i terminy:

20 stycznia 2023, godz. 18.00
ARSZENIK

Komediowa propozycja z dreszczykiem. Zabójczo śmieszne spotkanie z pewnymi zaradnymi damami, które podejmują swoich gości w bardzo nietypowy sposób... Przedstawienie skrzące się dowcipem, pełne zagadek i zaskoczeń. Dajcie się uraczyć ARSZENIKIEM. Obiecujemy, że wyjdziecie z tego cało, za to wyluzowani, bo zarazimy Was śmiechem i poczęstujemy solidną dawką dobrego humoru.

Z opinii widzów:
"Byłam, widziałam, polecam. RE-WE-LA-CJA!"

Zwiastun spektaklu: https://www.youtube.com/watch?v=gULp0J7lVpY


17 lutego, godz. 18.00
BALLADY I ROMANSE

Pomysłowe i bardzo współczesne spojrzenie na wybrane utwory naszego narodowego wieszcza. Spektakl kipiący pozytywną energią, pełen pięknych fraz, "strasznych" opowieści i... dobrej muzyki. Klasyka w wersji, jakie się nie spodziewacie. Pan Mickiewicz byłby zadowolony! ;)

Z opinii widzów:
"Fantastyczna realizacja, która w atrakcyjny sposób przybliża twórczość Mickiewicza. Gratulacje!"

Zwiastun spektaklu: https://www.youtube.com/watch?v=3hUVLqB8x9A


17 marca, godz. 18.00
BLASKI I CIENIE

Uniwersalna, zabawna, poruszająca opowieść o jasnych i ciemnych stronach ludzkiego życia na różnych jego etapach. Spektakl stworzony z naszych uczuć, myśli, doświadczeń, smutków i radości... Ile z życiowych sytuacji przedstawionych na scenie znacie z autopsji? Zaręczamy, że bardzo wiele, ale koniecznie sprawdźcie sami!

Z opinii widzów:
"Świetny spektakl, kapitalne pomysły sceniczne!"
"Piękny spektakl! Dziękuję Wam za wspaniale spędzone chwile!"
"Zaskoczył mnie pomysł z linią życia. Spektakl niesamowity!"

Zwiastun spektaklu: https://www.youtube.com/watch?v=NNCtx1Z8_zc


BILETY w cenie 30 zł (normalne) / 25 zł (ulgowe - dla grup liczących 5 osób i więcej).

INFORMACJE I REZERWACJE:
17 85 20 614
17 85 01 360
17 85 01 365


Zapraszamy bardzo serdecznie!

Będziemy wdzięczni za pomóc w dotarciu z informacją o w/w spektaklach do zainteresowanych osób.


W razie pytań pozostaję do dyspozycji.


Z noworocznymi pozdrowieniami :)


Anna Kulpa
specjalista ds. promocji
Teatr Maska
ul. Mickiewicza 13 | 35-064 Rzeszów
tel. 609 304 535
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.teatrmaska.pl


Proszę powiadomić członków koła o możliwości kupna biletów grupowo .... zapraszam.

 

scena dla doroslych 1
scena dla doroslych 2
scena dla doroslych 3
scena dla doroslych 4
scena dla doroslych 5
scena dla doroslych 6
scena dla doroslych 7

 

 

 

Pop-Up