Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj0
Wczoraj61
Wizyt w tygodniu61
Wizyt w miesiącu1254
Łącznie wizyt107908

Dzisiaj jest: Wtorek
25 Stycznia 2022
Światowy Dzień Środków Masowego
Przekazu
Imieniny obchodzą
Miłosz, Miłowan, Miłowit, Paweł,
Tatiana, Tacjanna

Do końca roku zostało 341 dni.
Zodiak: Wodnik

SEiRP Rzeszów

Świąteczno-noworoczne spotkanie przy stole

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie zorganizowało spotkanie członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP pod nazwą "SPOTKANIE PRZY STOLE ".

Odbyło się ono 28.12 2021 r. o godzinie 14-tej w klubie Zodiak na, które przybyło 72 osoby wraz z zaproszonymi gosćmi.
Spotkanie to dofinansowane zostało ze środków publicznych tj. Prezydent Miasta Rzeszowa- Wydział Zdrowia.


Spotkanie zostało otwarte przez Prezesa ZOW SEiRP Jana RUSKA, który przywitał przybyłych członków ZOW SEiRP oraz zaproszonych gości. Podziękował za wsparcie Urzędowi Miasta Rzeszowa, jak również przedstawił plan spotkania. Następnie oddał głos Stefani Rosińskiej i Marcie Wytrwał, które prowadziły dalszą część spotkania.
Prowadzące poprosiły Panią Jadwigę Kupiszewską o prowadzenie części słowno-poetyckiej. Odbyło sie ono przy akompaniamencie skrzypiec Kai Szach, jak również Zespołu Wokalnego Pani Ewy Jaworskiej-Pawełek z Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Zespół ten uświetnił kolędami i piosenkami to spotkanie.
Po zakończeniu uroczystości artystycznej Prezes Jan Rusek wraz z insp. Zbigniewem Sową poprosił 8 lekarzy z Polikliniki MSWiA do wręczenia odznaczeń przyznanych przez ZG SEiRP za troskę i pracę na rzecz naszych emerytów. Po odznaczeniach głos zabrał lekarz prelegent Andrzej Jamro, który w bardzo obrazowy i merytoryczny sposób przekazał wiedzę na temat chorób cywilizacyjnych, sercowych, cukrzycy, nowotworów, pandemii.
Został zorganizowany również punkt mierzenia ciśnienia, który obsługiwany był przez 2 pielęgniarki z Polikliniki MSWiA. Na stołach dla każdego gościa były podarunki z rękodzieła wykonane przez wolontariat 50+, oraz R.C.Seniora.

Prezes zaprosił również gości do zabierania głosu.
Pierwszy głos zabrał I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Zbigniew Sowa przekazując na ręce Prezesa list gratulacyjny od Komendanta Wojewódzkiego Policji z życzeniami.
Pan Poseł Wiesław Buż serdecznie dziękując za zaproszenie, życzył dalszej wytrwałości w realizacji planów Stowarzyszenia.
Następnie głos zabrała p Danuta Płaza-Wojnar z Rzeszowskiej Rady Seniorów, która złożyła życzenia noworoczne dla całego stowarzyszenia.
Na zakończenie ks.Marek Buchman symbolicznie podzielił się opłatkiem wraz ze złożeniem życzeń Noworocznych.
W spotkaniu uczestniczyli goście wspierający nasze stowarzyszenie Zbigniew Wożniak oraz Anna i Roman Kozak.
Uwieńczeniem spotkania było zaproszenie na poczęstunek i wspólne słuchanie kolęd.
Spotkanie to dało możliwość do zawierania nowych znajomości oraz zacieśniło relacje między ludzkie, wsparło samotnych seniorów stwarzając atmosferę świąteczną poprzez wspólne kolędowanie przy muzyce.
W czasie spotkania była wystawa prac malarskich członkiń SEiRP w Rzeszowie Pani Krystyny Bileńki oraz Jadwigi Kupiszewskiej.
Całość imprezy uwiecznił nasz fotograf Wiesław Wolak.

Autor: Marta Wytrwał

100_3927100_3930100_3931100_3932100_3935100_3936100_3937100_3938100_3939100_3942100_3943100_3944100_3945100_3946100_3947100_3948100_3949100_3950100_3951100_3952100_3955100_3957100_3959100_3960100_3961100_3962100_3963100_3964100_3967100_3968100_3969100_3971100_3972100_3975100_3976100_3977100_3978100_3980100_3981100_3983100_3984100_3985100_3986100_3987100_3988100_3989100_3990100_3992100_3993

 

 

Zarys planu działania Koła Nr 1 SEiRP w Rzeszowie na 2022 r.

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zarząd Koła SEiRP w Rzeszowie planuje przyjąć do realizacji w 2022 r. następujące przedsięwzięcia:


- Zorganizować do końca kwietnia zebranie sprawozdawczo - wyborcze.
Wskazanie terminu zależeć będzie od rozwoju sytuacji pandemicznej w kraju. Tradycyjnie połączone ono zostanie z imprezą integracyjną.


- W dniach od 19 do 27 maja proponujemy wyjazd na Chorwację do miejscowości Podgora.
Koszt wycieczki 1750 zł/os. przewiduje przejazd autokarem, 6 noclegów - śniadania i obiadokolacje, wycieczkę do Splitu i Tucepi, opiekę rezydenta i ubezpieczenie turystyczne, wieczorami programy rozrywkowe.
W drodze powrotnej przewiduje się zwiedzanie Budapesztu: Baszta Rybacka , Most Wolności, przejazd na Górę Gelerta.
Zapisy już są przyjmowane.


- Od 21 września do 5 października przewiduje się 14 dniowy wyjazd do Turcji z bogatym programem zwiedzania i wypoczynku.
Możliwy udział w przypadku rezygnacji osób, które w minionym roku deklarowały udział (impreza nie doszła do skutku z powodu ograniczeń pandemicznych).
Koszt 3 500 zł/os.


- W dniach 15 i 16 października proponujemy zwiedzanie Beskidu Śląskiego, Ustronia, Wisły i Szczyrku, z możliwością organizacji wędrowania pieszego. Wyjazd na Równicę, Czantorię, zwiedzanie muzeum Adama Małysza i skoczni jego imienia.
Koszt wycieczki trudny do ustalenia z uwagi na dużą ilość zmieniających się cen, w tym także imprezy integracyjnej.


- Po raz trzeci od 18 listopada do 1 grudnia 2022 r. zorganizowany zostanie turnus rehabilitacyjny w Mielnie.
Cena 1300 zł obejmuje: transport, zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych lub typu studio 2+2, całodzienne wyżywienie, 30 zabiegów rehabilitacyjnych, opiekę medyczną oraz bogaty program rozrywkowy i rekreacyjny.
Zapisy już są przyjmowane.


Nadal głównym celem będzie realizowana pomoc prawna, zwłaszcza w formie informacji dla osób, którym odebrano świadczenia emerytalne.


Opracował: Marian Bileńki

 

 

 

Zapisy na turnus rehabilitacyjny w maju 2022

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Rzeszowie organizuje w dniach 16 -30 MAJA 2022 r. 14 dniowy Turnus Rehabilitacyjny w pensjonacie "SOPLICOWO" w Krynicy Zdroju.

Koszt turnusu - 1750,00zł /os.
W tym 3 posiłki śniadanie, obiad, kolacja, 14 zabiegów, parking gratis.
Przedpłata od 1 osoby 500,00 zł w terminie do 15.01.2022 r.

Przedpłatę proszę wysyłać na konto:

28 1240 4764 1111 0010 7220 4112

Więcej informacji udzieli prezes Jan Rusek tel. 609 613 600 lub Anna Bomba tel. 512 120 522

 

 

Określenie WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZASKARŻENIA tabele

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Informacja
Dot. sposobu wyliczenia wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ)
11 marca 2021 r.


W dalszej części artykułu zaktualizowane informacje z dostępnymi do pobrania tabelami umożliwiającymi wyliczenie WPZ ze stanem na grudzień 2021 r.


Na początek kilka wskazań ogólnych.


1. Odwołujący się jako wnoszący apelację od wyroku Sądu I instancji, ma ustawowy obowiązek oznaczenia wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ).
2. Nieuzupełnienie przez odwołującego się w wyznaczonym przez sąd terminie braku apelacji polegającego na nieoznaczeniu wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ) może stanowić podstawę jej odrzucenia.
3. Wskazana w apelacji wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ) może podlegać sprawdzeniu przez sąd. Zadaniem sądu drugiej instancji jest sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia wówczas, gdy jest ona niejasna. W tym celu może posłużyć się wszelkimi możliwymi sposobami, w tym samodzielnie przeprowadzić działania matematyczne według algorytmu wyznaczonego przez obowiązujące przepisy. Błędne wskazanie w apelacji WPZ nie wywołuje jednak żadnych ujemnych konsekwencji prawnych dla odwołującego się.
(Bardziej zainteresowanych odsyłamy do art. 386 § 2 k.p.c., art. 373 § 1 k.p.c., art. 25 § 1 k.p.c., Uchwały SN z 7 lipca 2005 r. II UZP 7/05, Postanowienia SN z dnia 8 grudnia 2016 r. I CZ 97/16 oraz Uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 20 lipca 2016 r., III UZP 2/16).


Przedmiotem żądania w naszych sprawach odwoławczych jest zmiana wysokości świadczenia emerytalnego, czyli powtarzającego się na przyszłość, poprzez przywrócenie emerytury lub renty w należnej wcześniej wysokości oraz wypłata świadczenia zaległego, liczonego od dnia 1 października 2017 r.


W naszym przypadku wartością przedmiotu zaskarżenia (WPZ), którą powinniśmy wskazać w apelacji, będzie kwota pieniężna brutto, będąca różnicą między należnym nam świadczeniem, wypłacanym przed 1 października 2017 r. a świadczeniem wypłacanym po 1 października 2017 r., zmniejszonym na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Kwotę tą, wyliczoną w skali miesiąca, należy pomnożyć prze liczbę miesięcy, które upłynęły od dnia 1 października 2017 r. do dnia złożenia apelacji.


Przykład! Przy dochodzonej kwocie 2 500 zł. w skali miesiąca (będącej różnicą między tym co powinniśmy otrzymywać a tym co otrzymujemy od 1.10.2017 r. po obniżce miesięcznie), wyliczenie będzie wyglądało w sposób następujący:
2 500 zł x 36 mies. [3 lata - od 1.10.2017 r. do 01.09.2020 r.] + 2 500 x 5 mies. [od 1.10.2020 do 28.02.2021 r.] = 102 500 zł. brutto (Bardziej zainteresowanych odsyłamy do art. 19 -22 k.p.c.).


Powyższe wyliczenie starajmy się wykonać dokładnie, ale jak wyżej wskazaliśmy, nie obawiajmy się negatywnych skutków w przypadku pomyłki.
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, nie można wymagać, aby ubezpieczony określił dokładnie żądanie, a w sprawach o prawo majątkowe oznaczył wartość przedmiotu sporu. Sąd jest uprawniony do wyjaśnienia tej kwestii poprzez przeprowadzenie czynności wyjaśniających, których celem jest w szczególności dokładniejsze określenie zgłoszonych żądań (patrz Uchwała SN z 7 lipca 2005 r. II UZP 7/05).


Uwaga! wzrost ww. (przykładowej) kwoty z tytułu należnej waloryzacji będzie trudny do samodzielnego wyliczenia.
Musimy założyć, że w przypadku zakończenia naszej sprawy korzystnym wyrokiem prawomocnym, przywracającym świadczenie w należnej wysokości, ZER dokona, w sposób właściwy, stosownych naliczeń z uwzględnieniem wskaźników waloryzacji. Niezależnie od tego w najbliższym czasie postaramy się przygotować informację dot. sposobu sprawdzenia (weryfikacji) naliczeń dokonanych przez ZER.
Tekst źródłowy: https://www.fssm.pl/wartosc-przedmiotu-zaskarzenia


WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZASKARŻENIA, CZYLI ILE "WISI" NAM ZER
26 grudnia 2021 r.


Sądy okręgowe, a zwłaszcza Sąd Okręgowy w Warszawie, wzięły się do roboty i przybywa rozstrzygnięć w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Jednak praktycznie wszystkie te sprawy trafiają do II instancji, czyli sądów apelacyjnych, ponieważ zarówno pozwany (Dyrektor ZER) jak i skarżący (osoby represjonowane) w przypadku przegranej składają apelacje. A że sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych mają charakter majątkowy, w przypadku składania apelacji lub odpowiedzi na apelację drugiej strony, należy wskazać tzw. "Wartość przedmiotu zaskarżenia", czyli po prostu kwotę roszczenia (brutto).
Okazuje się, że w apelacjach składanych przez Dyrektora ZER kwota ta jest zwykle znacznie zaniżana. Najczęściej jej wysokość jest obliczana wg. wzoru:
wysokość świadczenia pobierana przed obniżką (brutto) - wysokość świadczenia faktycznie pobieranego po obniżce (brutto) x 12 miesięcy


A przecież od 1 października 2017 r. upłynęło do dziś 51 miesięcy, a nasze świadczenia były co roku waloryzowane.
Oczywiście skarżący mają pełne prawo przedstawić obliczoną przez siebie "Wartość przedmiotu zaskarżenia" i najlepiej, by to była kwota aktualna na dzień (miesiąc) sporządzania pisma procesowego (apelacji własnej lub odpowiedzi na apelację Dyrektora ZER). Może być to kwota przybliżona, ale przygotowane przez nas tabele w formacie .xls , które po pobraniu można otworzyć w programach Microsoft Excel, LibreOffice Calc lub OpenOffice Calc, pozwalają obliczyć ją dość dokładnie.


Ponieważ decyzje o obniżeniu świadczeń zapadały w okresie lat 2017 - 2020 przygotowaliśmy odpowiednio kilka tabel:


Tabela 1 dla osób, którym pierwsze obniżone świadczenie wypłacono w okresie 1 października 2017 r. - 28 lutego 2018 r. (przed waloryzacją 2018) - do pobrania TUTAJ;
Tabela 2 dla osób , którym pierwsze obniżone świadczenie wypłacono w okresie 1 marca 2018 r. - 28 lutego 2019 r. (przed waloryzacją 2019) - do pobrania TUTAJ;
Tabela 3 dla osób, którym pierwsze obniżone świadczenie wypłacono w okresie 1 marca 2019 r. - 29 lutego 2020 r. (przed waloryzacją 2020) - do pobrania TUTAJ;
Tabela 4 dla osób, którym pierwsze obniżone świadczenie wypłacono w okresie 1 marca 2020 r. - 28 lutego 2021 r. (przed waloryzacją 2021) - do pobrania TUTAJ;

Wszystkie tabele mają wstępnie wypełnione kolumny "Waloryzacja" i "Okresy wypłacania". Należy jedynie zweryfikować i ewentualnie skorygować dane w 1 wierszu (datę, od której pobierane jest obniżone świadczenie oraz liczbę miesięcy jego pobierania w tej wysokości).


Następnie wystarczy wypełnić tylko 2 pola "zielone".
1. W pole "zielone" kolumny "Wysokość świadczenia przed obniżką należna za miesiąc" wpisujemy kwotę brutto świadczenia otrzymywanego przed decyzją o obniżce (można ją znaleźć np. w ostatniej decyzji waloryzacyjnej przed obniżką)
2. W pole "zielone" kolumny "Wysokość świadczenia po obniżce wyliczona za miesiąc" wpisujemy PEŁNĄ kwotę brutto świadczenia ustalonego decyzją ZER wydaną na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. (można ją znaleźć w pkt. 6 UZASADNIENIA decyzji).


Reszta liczy się "sama", a poprawność obliczeń można sprawdzić porównując odpowiednie pola z kolumn "Wysokość świadczenia po obniżce wyliczona za miesiąc" oraz "Wysokość świadczenia po obniżce faktycznie wypłacana za miesiąc" z kwotami określonymi przez ZER w odpowiednich decyzjach waloryzacyjnych z lat 2018 ? 2021. Gdyby ewentualne różnice były znaczące, można pola tych kolumn wypełnić ręcznie.


Pole " rude " tabeli to właśnie "Wartość przedmiotu zaskarżenia", czyli ile "wisi" nam ZER


Poniżej przykład tabeli wypełnionej dla osoby, której obniżono świadczenie od 1 października 2017 r. (Tabela 1).

2021.12.26 Tabela1 WPZ 2017_male

P.S. Takie wyliczenie może się także przydać już po wygranej sprawie apelacyjnej, kiedy ZER przedstawi swoje wyliczenia zaległych należności. Wiemy skądinąd, że niekiedy budzą one wątpliwości skarżących.
Tabelka może być także przydatna dla skarżących, w przypadku których sądy okręgowe wydały wyroki zmieniające decyzje Dyrektora ZER tylko w części tzn. uznały, że za służbę po 1990 r. należy się pełne świadczenie (po 2,6% za rok), zaś służbę wcześniejszą należy liczyć zgodnie z "ustawą" czyli po 0,0% za każdy rok (a takie wyroki się zdarzają). Jeżeli taki wyrok zostanie podtrzymany w apelacji, to skarżącemu będzie się należał zwrot świadczenia będący różnicą między wartościami z pól RAZEM w kolumnach tabeli: "Wysokość świadczenia po obniżce wyliczona za okres miesięcy" a "Wysokość świadczenia po obniżce faktycznie wypłacona za okres miesięcy".

Tekst źródłowy: https://www.fssm.pl/wartosc-przedmiotu-zaskarzenia-czyli-ile-wisi-nam-zer

 

 

Apelacje ZER MSWiA. Odpowiedź na apelację

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Wzór odpowiedzi na apelację Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA od  wyroku Sądu Okręgowego przywracającego odwołującemu/odwołującej się emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę rodzinną

Złożenie odpowiedzi na apelację nie jest obowiązkowe. 

W piśmie przewodnim do apelacji nadesłanym nam przez sąd, znajduje się pouczenie - w którym znajdują się podstawowe, niezbędne informacje. Odpowiedź na apelację wnosi się do sądu apelacyjnego w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia  odpisu apelacji. Istotą odpowiedzi na apelację jest wskazanie czy zgadamy się z apelacją czy też nie,  wskazanie przyczyn (mogą być wybrane przyczyny) naszej niezgody. Nadto w odpowiedzi wnosimy o oddalenie apelacji. Przed skorzystaniem ze wzoru odpowiedzi na apelację konieczne jest przeczytanie otrzymanego odpisu apelacji - aby było możliwe wybranie ze wzoru odpowiedzi na apelację tych fragmentów, które są zbieżne z apelacją w naszej indywidualnej sprawie. Pomocne jest także posiadanie sporządzonego już uzasadnienia korzystnego dla nas wyroku Sądu Okręgowego. Jeśli uzasadnienia wyroku nie posiadamy, wówczas odpis możemy uzyskać w sądzie na podstawie art. 9 k.p.c. O odpis możemy wystąpić bezpośrednio w biurze sądu lub korespondencyjnie (proszę nie mylić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku). Wzór odpowiedzi na apelację jest tylko propozycją i wskazane jest indywidualne modyfikowanie go w zależności od sytuacji odpowiadającego na  apelację. Objaśnienie:  art. 15c ustawy zaopatrzeniowej dotyczy świadczeń w postaci emerytury, art. 22a  dotyczy renty inwalidzkiej, art. 24a dotyczy renty rodzinnej.

Wskazówka - w treści odpowiedzi na apelację użyto formy męskiej i żeńskiej, gdyż korzystającym ze wzoru odpowiedzi na apelację może być mężczyzna i kobieta - zatem treść wzoru należy odpowiednio zweryfikować. Niektóre fragmenty wymagają uzupełniania w zakresie wskazania konkretnych dat lub okresów.

Poniżej link do tekstu - tu kliknij wzoru odpowiedzi na apelację.

Apelacja ZER MSWiA. Autorska propozycja odpowiedzi

Niemal codziennie otrzymujemy kopie apelacji składanych przez ZER MSWiA od wyroków od niekorzystnych dla organu emerytalnego. Kontaktują się z nami osoby oczekujące wsparcia w przygotowaniu odpowiedzi na apelację Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA od wyroku Sądu Okręgowego przywracającego emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę rodzinną. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom kilka miesięcy temu na naszej stronie umieściliśmy przygotowany przez Koleżankę Jolantę Domańską - Paluszak obszerny wzór odpowiedzi. Tekst opracowania powyżej oraz link: /https://www.seirp.pl/apelacje-zer-mswia_-odpowiedz-na-apelacje/

W korespondencji e-mailowej otrzymaliśmy autorską propozycję odpowiedzi na apelację przygotowaną przez osobę wspierającą Stowarzyszenie. Tekst został opracowany i wykorzystany w konkretnej sprawie. Prezentujemy przygotowany wzór do krytycznego wykorzystania po dostosowaniu do stanu faktycznego i okoliczności własnej sprawy emerytalnej. Jednocześnie serdecznie dziękujemy autorce tekstu. Tekst wzoru autorskiej propozycji odpowiedzi.

 

 

 

 

Wyszukiwarka sędziów powołanych przez neo-KRS

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

OBECNOŚĆ SĘDZIEGO NA TEJ LIŚCIE NIE PRZESĄDZA O BRAKU JEGO NIEZAWISŁOŚCI LUB KOMPETENCJI.


Celem tej kampanii nie jest piętnowanie sędziów, a jedynie uświadomienie obywatelom ryzyka procesowego, które wiąże się z faktem orzekania przez wadliwie powołanego sędziego.
WADLIWOŚĆ NOMINACJI SĘDZIOWSKICH W TYCH PRZYPADKACH JEST PRZEDE WSZYSTKIM WINĄ INSTYTUCJI PAŃSTWA.
W mniejszym stopniu obciąża samych sędziów, którzy w wadliwej procedurze nominacyjnej wzięli udział. Sędziowie z tej listy zostali powołani przez niekonstytucyjnie wybraną Krajową Radę Sądownictwa. Tryb powołania tej tzw. neo-KRS jest również sprzeczny z prawem unijnym, do którego przestrzegania Polska zobowiązała się w Traktacie Lizbońskim, podpisanym w roku 2007 przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

WYDANE Z UDZIAŁEM TYCH OSÓB WYROKI MOGĄ BYĆ WADLIWE.
JEŚLI MASZ SPRAWĘ W SĄDZIE MOŻE TO DOTYCZYĆ RÓWNIEŻ CIEBIE!
SKORZYSTAJ Z WYSZUKIWARKI, ABY SPRAWDZIĆ CZY SĘDZIA, KTÓRY PROWADZI TWOJĄ SPRAWĘ, ZOSTAŁ POWOŁANY PRZEZ NEO-KRS.
JEŚLI GO TU ZNAJDZIESZ, WIEDZ, ŻE
ORZECZENIE W TWOJEJ SPRAWIE MOŻE ZOSTAĆ ZAKWESTIONOWANE, NARAŻAJĄC CIĘ NA KOMPLIKACJE PRAWNE I DODATKOWE KOSZTY.

 

W Y S Z U K I W A R K A

 

 

 

Skarga kasacyjna - informacja prawna

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

INFORMACJA PRAWNA

Dotycząca SKARGI KASACYJNEJ - jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego jako sądu II Instancji

Czym jest SKARGA KASACYJNA i jakie podstawy formalne warunkują jej wniesienie napisaliśmy już w Komunikacie Informacyjnym z 31 marca 2021 r. oraz w Aneksie do niego z 15 kwietnia 2021 r. Informacje tam zawarte pozwalają na zorientowanie się w podstawowych kwestiach związanych z wykorzystaniem tego środka zaskarżenia wyroków prawomocnych.

O ile pisaliśmy wcześniej o SKARDZE KASACYJNEJ głównie w kontekście Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego jako uprawnionego do jej złożenia, to teraz chcemy przedstawić tą kwestię z pozycji skarżącego decyzję Dyrektora ZER, po negatywnym dla niego wyroku sądu apelacyjnego, jako sądu II i ostatniej instancji.

Niestety odnotowujemy, na chwilę obecną jeszcze nieliczne, wyroki sądów apelacyjnych oddalające apelacje naszych Koleżanek i Kolegów od niekorzystnych dla nich wyroków sądów okręgowych lub uwzględniające apelacje ZER, tj. zmieniające korzystne wyroki sądów I instancji i oddalające odwołania skarżących od Decyzji Dyrektora ZER. Obawiamy się, że orzeczeń takich może być więcej. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że niechlubnie przoduje w tym Sąd Apelacyjny w Lublinie. Analizujemy te wyroki i w swoim czasie skomentujemy ich motywy. Z pewnością nie będą to komentarze pozytywne dla wymiaru sprawiedliwości w takim wydaniu.

W obliczu zaistniałej sytuacji represjonowanym nie pozostaje nic innego, jak rozważenie możliwości złożenia SKARGI KASACYJNEJ od niekorzystnego dla nich prawomocnego orzeczenia sądu apelacyjnego. Miejmy jednak świadomość, że istnieją określone ograniczenia, które utrudniają lub nawet uniemożliwią złożenie tego środka zaskarżenia. O większości napisaliśmy w Komunikatach Informacyjnych wskazanych wyżej. O innych napiszemy teraz, powtarzając po raz wtóry te, które uznajemy za fundamentalne.

 1. Rzecz zasadnicza. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje tzw. "przymus adwokacki". Oznacza on, że w postępowaniu przed Sądem Najwyższym stronę (represjonowanego) musi reprezentować adwokat lub radca prawny. Zastępstwo takie obejmuje nie tylko konieczność sporządzenia i podpisania SKARGI KASACYJNEJ, która ma być wniesiona, lecz także podejmowanie wszystkich czynności procesowych i występowanie w imieniu strony na ewentualnym posiedzeniu tego Sądu. Oznacza to, że SKARGA KASACYJNA wniesiona bez zachowania tego wymogu, nie sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego (adwokata lub radcę prawnego), zostanie odrzucona jako niedopuszczalna.
  Co zrobić, jeżeli z powodu braku możliwości finansowych nie możemy ustanowić pełnomocnika z wyboru?
  W takiej sytuacji można domagać się ustanowienia pełnomocnika procesowego z urzędu poprzez złożenie stosownego Wniosku (wzór-tutaj). Wniosek taki należy wnieść do sądu II Instancji, w naszym przypadku do odpowiedniego sądu apelacyjnego, który wydał wyrok w naszej sprawie.  
 2. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu, zgłoszony po raz pierwszy w postępowaniu kasacyjnym, sąd przekazuje do rozpoznania sądowi I instancji, chyba że uzna wniosek za uzasadniony . Do wniosku należy dołączyć Oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które w miarę możliwości powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. odcinkiem renty, zaświadczeniem o zarobkach, wypełnionym drukiem PIT itp.) Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru (formularz tutaj). W formularzu Oświadczenia powinny być wypełnione wszystkie rubryki, a w przypadku, gdy wnioskodawcy nie dotyczy treść danego pola, należy nanieść stosowną wzmiankę lub przekreślić rubrykę. Ponadto przed wypełnieniem oświadczenia należy zapoznać się z pouczeniem na początku formularza. Wniosek jak i formularz urzędowy muszą być własnoręcznie podpisane przez wnioskodawcę. Złożenie wniosku jest wolne od opłaty sądowej.
  Na postanowienie sądu odmawiające ustanowienia pełnomocnika z urzędu przysługuje zażalenie. Zażalenie należy wnieść w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia o odmowie do sądu, który wydał to postanowienie.
  O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych, wydając stosowne postanowienie. Rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, wyznacza adwokata lub radcę prawnego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 tygodni.
 3. Uwaga! Możliwość zaskarżenia SKARGĄ KASACYJNĄ prawomocnego wyroku Sądu II instancji uzależniona jest od wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ), będącej różnicą między wysokością świadczenia w należnej wysokości (w skali jednego roku) a wysokością świadczenia wypłacanego przez ZER od 1.10.2017 r. SKARGA KASACYJNA jest niedopuszczalna w sprawach, w których WPZ jest niższa niż 10 tys. zł. (liczona brutto).
 4. SKARGĘ KASACYJNĄ wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie (w naszym przypadku do sądu apelacyjnego), w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia represjonowanemu wyroku z uzasadnieniem. Jak wyżej wskazaliśmy robi to pełnomocnik z wyboru lub pełnomocnik ustanowiony z urzędu.
 5. W SKARDZE KASACYJNEJ można zarzucić sądowi II instancji jedynie:
  naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
  naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli mogło to mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów.

 1. Uwaga! Jeżeli adwokat lub radca prawny, ustanowiony z urzędu, nie stwierdzi podstaw do wniesienia SKARGI KASACYJNEJ, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym [na piśmie] stronę (represjonowanego) oraz sąd, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu. Do zawiadomienia tego dołącza sporządzoną przez siebie Opinię o braku podstaw do wniesienia SKARGI. Odnotowaliśmy już takie przypadki.
  Co wówczas?  
  W takiej sytuacji, skarżący (jeżeli jakoś jednak znajdzie środki finansowe) może jeszcze ustanowić pełnomocnika z wyboru. Pełnomocnik ten, jeżeli po dokonanej przez siebie analizie akt sprawy dojdzie do wniosku, że podstawy SKARGI KASACYJNEJ jednak istnieją, będzie miał ograniczony czas na jej sporządzenie. Musi być zachowany wskazany wyżej 2-miesięczny termin na jej złożenie. Będzie on skrócony o czas pozostawania sprawy w dyspozycji niedoszłego pełnomocnika ustanowionego z urzędu, tj. o okres 2 do 3 tygodni. Oznacza to, że pełnomocnikowi z wyboru pozostanie ok. 5 tygodni na sporządzenie SKARGI KASACYJNEJ. To z pewnością wystarczy.

Komisja Prawna FSSM RP

______________________

PS. Czy możliwe jest przygotowanie uniwersalnego wzoru SKARGI KASACYJNEJ?
Rozważaliśmy taką możliwość, ale pomysł uznaliśmy za niecelowy. Jego realizacja nie przyniosłaby zainteresowanym spodziewanych korzyści. Po pierwsze, jak wyżej wskazaliśmy, w postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje "przymus adwokacki". Oznacza to, że tylko ustanowiony pełnomocnik procesowy (z wyboru lub z urzędu), po zapoznaniu się z konkretnym wyrokiem sądu apelacyjnego (a każdy jest inny), będzie mógł dokonać miarodajnej oceny prawnej dopuszczalności i zasadności SKARGI KASACYJNEJ a także opracować rzeczowe zarzuty wobec skarżonego wyroku. Z naszej pozycji nie jest to możliwe. Po drugie, jeżeli uzna, że SKARGA KASACYJNA ma sens i szanse powodzenia, wówczas - co oczywiste - sam przygotowałby jej tekst, nie koniecznie podzielając nasz punkt widzenia i argumentację przedstawioną w uniwersalnym wzorze takiej SKARGI, co oczywiste przygotowanym wcześniej bez znajomości skarżonego wyroku i jego uzasadnienia. 

 

 

 

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych przeciwko ZER MSWiA

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Publikujemy wydane orzeczenia sądowe wydane od 1 października 2017 r. z odwołań przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA.

Klikając w zamieszczone poniżej zdjęcie otworzy się nowa strona internetowa z wyszukiwarką orzeczeń wydanych przez sądy powszechne w sprawie obniżenia emerytur i rent na podstawie restrykcyjnej ustawy tzw."dezubekizacyjnej".

 2021-03-30 wyszukiwarka orzeczen przeciw zer

 

Uzasadnienie Uchwały SN z 16 września 2020 roku

Tekst: Powiększ / Pomniejsz
 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

  

Pop-Up