Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj34
Wczoraj31
Wizyt w tygodniu161
Wizyt w miesiącu562
Łącznie wizyt48159

Dzisiaj jest: Piątek
23 Czerwca 2017
Dzień Ojca
Imieniny obchodzą
Agrypina, Albin, Bazyli, Józef, Piotr,
Prosper, Wanda, Zenon, Zenona

Do końca roku zostało 192 dni.
Zodiak: Rak

SEiRP Rzeszów

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. WZORÓW ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

Wzory odwołań do właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, rekomendowane przez FSSM znajdują się pod tym adresem


 https://www.fssm.pl/wzory-pism

 

1. Czy, a jeżeli tak, to gdzie ująć fakt zwiększenia  emerytury w związku z grupą inwalidzką?
Tak, taką informację najlepiej zamieścić w pierwszej części odwołania "Stan faktyczny" podając o jaki procent i kwotę była zwiększona emerytura przed obniżeniem świadczenia.


2. Czy osoby, którym obniżono emerytury w 2009 r. mają to pisać w odwołaniach?
Tak, to ważna informacja i powinna się znaleźć w odwołaniu z podaniem kwoty o jaką obniżono wówczas emeryturę. Proponujemy umieścić to w części "Stan faktyczny"


3. Czy zamieszczać informację o pracy po odejściu na emeryturę i zwiększeniu przez to świadczenia ?
Tak, taką informację proszę zamieścić w pierwszej części odwołania "Stan faktyczny" podając o jaki procent i kwotę była zwiększona emerytura w związku z pracą w cywilu.


4. Z jakiego wzoru skorzystać, jeżeli nie pracowałem w ogóle w SB czy innych instytucjach wskazanych w ustawie represyjnej, mam na to świadków. Przez jakiś czas byłem zawieszony na etacie w SB, ale pracowałem w milicji?
Należy skorzystać z wzoru adekwatnego dla świadczeniobiorcy, czyli emeryt z wzoru dla emerytów, którzy pracowali przed i po 1990 roku, renciści z wzoru dla rencistów itd. Jeśli są świadkowie tej sytuacji należy ich przywołać w odwołaniu jako dowody z wnioskiem o przesłuchanie na rozprawie. W odwołaniu jest odpowiednia część np. wzór nr 1 jest to pkt. IV.


5. Dlaczego w odwołaniach nie ma wniosku o zabezpieczenie powództwa i czy taki wniosek należy składać?
Prawnicy kancelarii prawnej, którzy przygotowywali wzory odwołań uważają, że szanse powodzenia takich wniosków są bliskie zeru i dlatego ich nie zamieścili. Wnoszący odwołanie mogą jednak mieć inne zdanie i zamieścić taki wniosek.


6. Czy będą jeszcze inne wzory odwołań?
Nie, Federacja nie planuje zamawiać kolejnych wzorów odwołań.


7. Czy obowiązkowo trzeba skorzystać z dobrodziejstw art. 8a ustawy represyjnej aby zadośćuczynić wymogowi wyczerpania drogi krajowej w związku z planowanym wniesieniem skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu?
Nie, wniesienie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych o jakim mowa w art. 8a jest fakultatywne i zależy wyłącznie od zainteresowanego. Niewykorzystanie tej możliwości nie spowoduje odrzucenia skargi przez TPCz.


8. Czy można jedną decyzją obniżyć komuś emeryturę i rentę? Jaki wzór odwołania wtedy zastosować? 
Nie można jednocześnie pobierać emerytury i renty. Prawdopodobnie pytający pobiera emeryturę zwiększoną w związku z orzeczoną grupą inwalidzką. W takiej sytuacji jeśli świadczeniobiorca służył przed i po 1990 r. zastosowanie ma wzór nr 1.


9. Co mam zrobić jeśli otrzymałem dwie decyzje? Jedną dotyczącą obniżenia renty, którą pobieram i drugą dotyczącą emerytury?
W takiej sytuacji należy wnieść dwa oddzielne odwołania wykorzystując wzór dla rencisty i dla emeryta. W punkcie IV wzoru należy dopisać wniosek następującej treści " Na podstawie art. 219 kpc wnoszę o rozpoznanie mojego odwołania łącznie z odwołaniem jakie wniosłem w dniu........... od decyzji nr....... obniżającej: - i tu w zależności jeśli korzystamy z wzoru dotyczącego renty piszemy "moją emeryturę" i odwrotnie jeśli korzystamy z wzoru dotyczącego emerytury piszemy "moją rentę"


10. Gdzie mam wysłać  odwołanie jeśli otrzymałem je z oddziału terenowego ZER MSW?
Odwołanie zgodnie z zamieszczonymi wzorami adresujemy w sposób następujący:

Sąd Okręgowy w Warszawie
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa

za pośrednictwem:
Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

i wysyłamy w 2 egzemplarzach wraz z kopią decyzji i ewentualnie innymi dokumentami listem poleconym na adres:
Dyrektor ZER MSW w Warszawie
ul. Pawińskiego  17/21
02-106 Warszawa.

Możemy też dostarczyć odwołanie do ZER MSW w Warszawie osobiście i pozostawić za pokwitowaniem odbioru. 
Prosimy uważnie czytać pouczenie pod decyzją!!!   

Informacje pochodzą ze strony internetowej FSSM.

 

Nekrolog Halina Rawska

rawska halina

 

HALINA  RAWSKA

         W dniu 30 maja 2017 roku na jednym z tarnobrzeskich cmentarzy pożegnano kpt. mgr w stanie spoczynku Halinę Rawską. Wieloletnią służbę w organach porządku publicznego rozpoczęła tuż po pomyślnym złożeniu egzaminu maturalnego, na stanowisku sekretarz- maszynistki w Komendzie Powiatowej MO w Tarnobrzegu.

        Od początku służby aż do jej zakończenia, najpierw jako milicjant, później policjant zawsze sumiennie wypełniała powierzone jej obowiązki. Jednocześnie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe i ogólne. Ukończyła studia prawnicze, spełniła też kryteria wejścia do korpusu oficerskiego. Awansowana na kolejne stanowiska i stopnie służbowe, legitymowała się poczuciem odpowiedzialności za słowa i czyny w życiu osobistym, zawodowym, społecznym, kierując się rozważnie okolicznościami, które ją otaczały.

      Po przejściu na emeryturę w 1991 roku zostaje członkiem SEiRP, wchodząc wkrótce w skład statutowych władz Koła, pełniąc różne obowiązki a funkcję sekretarza zarządu Koła sprawowała do końca swoich dni.

     Zarówno jako czynny funkcjonariusz a później emeryt, szczególnie była zaangażowanym społecznikiem w środowisku emeryckim, ruchu kobiecym, pełniła funkcję ławnika sądowego, uczestniczyła w komisjach i kampaniach wyborczych do parlamentów oraz władz samorządowych, funkcjonowała w życiu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Siarkowego.

     Za swoje zasługi we wszystkich obszarach działania była honorowana odznaczeniami i odznakami państwowymi, resortowymi, organizacyjnymi.

     Liczny udział żałobników w ceremonii pogrzebowej, ich opinie wyrażane o Zmarłej korespondowały z treścią mowy pożegnalnej, głoszonej przez Wice prezesa Zarządu Koła, zakończonej stwierdzeniem, że żegnamy szlachetnego, prawego człowieka i funkcjonariusza państwa o którym dobra pamięć będzie trwała.

                                                                                                             Cześć  jej  pamięci !!

 

Promocja książki "Bronisław Buniowski 40 lat w służbie"

W dniu 02 czerwca 2017 r. w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Zodiak" w Rzeszowie odbyła się promocja książki wydanej w formie obszernego wywiadu z byłym długoletnim funkcjonariuszem milicji i Policji - dowódcą ZOMO i Oddziału Prewencji Policji - Bronisławem Buniowskim, członkiem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.


Promocja książki spotkała się z dużym zainteresowaniem byłych funkcjonariuszy milicji i Policji oraz innych osób darzących sympatią inspektora w stanie spoczynku Bronisława Buniowskiego, bowiem w spotkaniu z okazji jej promocji wzięło udział ponad 150 osób.
Spotkanie prowadził z jak zawsze należytym wdziękiem dr socjologii Uniwersytety Rzeszowskiego Henryk Pietrzak.
W wielu wystąpieniach były akcenty uznania skierowane do Bronisława Buniowskiego za jego profesjonalizm w pełnieniu służby oraz życzenia i kwiaty, a także podobne akcenty pod adresem redaktora Romana Małka za podjęcie się tematu do książki.
Wśród obecnych i zabierających głos był nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański - były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i były przełożony Bronisława Buniowskiego, który pod adresem bohatera książki wypowiedział wiele ciepłych słów.


W spotkaniu uczestniczyli również Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie insp. Andrzej Żygadło oraz naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji mł.insp. Mariusz Skiba.


Uczestniczący w spotkaniu przewodniczący zarządów wojewódzkich NSSZ Policjantów Józef Bąk i prezes Podkarpackiego SEiRP Wiktor Kowal skierowali do insp. w st.spocz. Bronisława Buniowskiego i redaktora Romana Małka listy okolicznościowe.

 promocja ksiazki buniowski 1m


Autor: Wiktor Kowal

 

Komunikat FSSM

K O M U N I K A T

ze strony internetowej

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

 

 " W związku z pojawieniem się informacji o odebraniu pierwszych decyzji
Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA
zmniejszających wysokości emerytury lub renty, wydanych na podstawie
represyjnej ustawy emerytalnej z dnia 16 grudnia 2016 r. ,
prosimy osoby, które je otrzymały,
o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu na adres e-mail: "


Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.