Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Goście on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj11
Wczoraj18
Wizyt w tygodniu29
Wizyt w miesiącu82
Łącznie wizyt31731

Dzisiaj jest: Wtorek
6 Października 2015
Imieniny obchodzą
Artur, Artus, Bronisław, Bronisz,
Brunon, Emil, Fryderyka, Roman

Do końca roku zostało 87 dni.
Zodiak: Waga
Radio Rzeszów - słuchaj

SWF file not found. Please check the path.

Logowanie redakcyjne

SEiRP Rzeszów

Kolejne spotkania jubileuszowe na Podkarpaciu

Miesiąc sierpień pod znakiem dalszych działań na Podkarpaciu dla uczczenia XXV-lecia powołania SEiRP

 W miesiącu sierpniu kontynuowane były na Podkarpaciu działania poświęcone XXV-tej rocznicy powołania Stowarzyszenia.

25lecie wratuszu 01m 25lecie wratuszu 02m
Wymownym faktem wymagającym podkreślenia było wręczenie w dniu 18.08.2015 r. na spotkaniu w sali posiedzeń Ratusza - wypełnionej członkami Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa - przez prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Wiktora Kowala prezydentowi Miasta panu Tadeuszowi Ferencowi jubileuszowego dyplomu z medalem XXV-lecia Stowarzyszenia. Natomiast pan Tadeusz Ferenc skierował do Zarządu Wojewódzkiego list życzeniowy z okazji tego jubileuszu.
Do Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa należy też wielu emerytów policyjnych, a w tym też członkowie SEiRP, którzy prowadzą w nim aktywną działalność społeczną.
Również list jubileuszowy z okazji XXV-lecia Stowarzyszenia przekazał Zarządowi Wojewódzkiemu dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie pan Zbigniew Widomski.

 Spotkanie w Lubaczowie

W dniu 20 sierpnia odbyło się w Lubaczowie spotkanie integracyjne członków Stowarzyszenia z żonami podczas, którego uczestniczący w nim I wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ryszard Tyczyński przekazał jego uczestnikom jubileuszowe życzenia a następnie z Prezesem Zarządu Koła Józefem Leszczyńskim wręczył Komendantowi Powiatowemu Policji insp. Januszowi Mołoniowi dyplom jubileuszowy z medalem XXV-lecia SEiRP.
Następnie Ryszard Tyczyński z udziałem insp. Janusza Mołonia i Józefa Leszczyńskiego wręczył dyplomy jubileuszowe następującym członkom Stowarzyszenia: Zbigniewowi Batorowi, Leszkowi Czarnemu, Janowi Drozdowi, Józefowi Gałas, Marianowi Kowalskiemu, Adamowi Kurdzielowi, Wiesławie Łakomej, Ryszardowi Michalikowi, Zbigniewowi Milo, Kazimierzowi Mucha, Andrzejowi Pacyna, Józefowi Pała, Wiesławowi Sobków, Zdzisławowi Szczepankowi, Adamowi Weiss, Tadeuszowi Zającowi, Janowi Pietryckiemu, Henrykowi Jabłeckiemu i Franciszkowi Jabłońskiemu.
Insp.Janusz Mołoń przekazał życzenia jubileuszowe od kierownictwa Komendy Powiatowej i policjantów powiatu lubaczowskiego oraz podziękował za dyplom i medal. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele emeryckich organizacji Straży Pożarnej i Straży Granicznej.
Spotkanie zakończyło się zabawą taneczną.

Spotkanie w Nowej Dębie

W dniu 22 sierpnia nad zalewem w Samorządowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie odbyło się z okazji jubileuszu XXV-lecia spotkanie członków tamtejszego koła Stowarzyszenia.
Otwierając spotkanie Prezes Zarządu Koła Zdzisław Trzeciak nakreślił cel spotkania oraz powitał jego uczestników, a w tym biorących w nim udział wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Tadeusza Kagana i sekretarz tego zarządu Stefanię Rosińską. W wystąpieniu swoim Stefania Rosińska nakreśliła krótko historię jego powstania i cel jego działania, natomiast Tadeusz Kagan przekazał cel powołania tej organizacji i jego rodowód w byłym województwie tarnobrzeskim. Przekazali oni też obecnym życzenia jubileuszowe.
Następnie Tadeusz Kagan i Stefania Rosińska wręczyli dyplom jubileuszowy wraz z medalem XXV-lecia prezesowi zarządu koła Zdzisławowi Trzeciakowi po czym z jego udziałem wręczyli dyplomy z medalami: Józefowi Baszakowi, Józefowi Tyczce, Eugeniuszowi Stróż i Aleksandrowi Mokrzyckiemu. Dyplomy jubileuszowe otrzymali członkowie koła: Wiktoria Złotnik, Franciszek Miazga, Janina Sitko i Małgorzata Kokoszka.

Spotkanie w Rzeszowie

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia zorganizowało w dniu 25 sierpnia spotkanie w kasynie Komendy Wojewódzkiej z osobami, które w dniu 28 lipca nie mogły uczestniczyć bądź nie uczestniczyły w spotkaniu jubileuszowym.
W spotkaniu tym uczestniczyło około 30 osób a wśród nich - poza członkami Prezydium ZW - wiceprezes Zarządu Głównego Jerzy Krawczyk, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego insp.Sławomir Szczupak, byli podkarpaccy komendanci wojewódzcy Policji insp. w st.spocz. prof. dr hab.Stanisław Pieprzny i nadinsp. w st.spocz. dr Józef Jedynak a także naczelnicy wydziału Komunikacji Społecznej mł.insp.Wiesław Dybaś oraz wydziału Kadr i Szkolenia mł.insp.Bogdan Jaworski, I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie mł.insp.Konrad Wolak, wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Barbara Illukiewicz oraz prezes zarządu koła Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Rzeszowie Aleksander Wisz a także działacze Stowarzyszenia.
Otwierając spotkanie prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Wiktor Kowal po powitaniu jego uczestników przedstawił historię Stowarzyszenia w kraju i regionie. Zabierając podczas spotkania głos Jerzy Krawczyk wysoko ocenił pracę Zarządu Wojewódzkiego i jego prezesa, natomiast prof. dr hab.Stanisław Pierpzny obszernie przedstawił potrzebę funkcjonowania Stowarzyszenia w środowisku emerytów i rencistów policyjnych jako jego autentycznej reprezentacji.
Następnie sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Stefania Rosińska odczytała uchwałę Prezydium Zarządu wojewódzkiego Stowarzyszenia o przyznaniu dyplomów jubileuszowych z medalami XXV-lecia Stowarzyszenia. W pierwszej kolejności dyplom z medalem XXV-lecia został wręczony przez Jerzego Krawczyka i Wiktora Kowala Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp.Sławomirowi Szczupakowi. Następnie Jerzy Krawczyk z udziałem insp.S. Szczupaka i W. Kowala wręczyli dyplomy z medalami: prof. dr hab. Stanisławowi Pieprznemu, nadinsp. w st.spocz. dr Józefowi Jedynakowi, mł.insp. Bogdanowi Jaworskiemu, wiceprzewodniczącej ZW NSZZ Policjantów Barbarze Illukiewicz oraz prezesowi KZEiR Służby Więziennej Aleksandrowi Wiszowi. Dyplomy z medalami otrzymali byli i obecni działacze Stowarzyszenia: Józef Uryniak, Jan Trzpit, Jan Zaforemski, Stanisław Dziok, Halina Wieczorowska, Stanisław Jerzak, Tadeusz Wróbel oraz prezes zarządu koła w Lubaczowie Józef Leszczyński i jego zastępca Marek Kisz. Dyplomy jubileuszowe wręczone zostały pracownicy Zespołu Emerytalno-Rentowego MSW Agnieszce Weseli oraz członkom Stowarzyszenia: Annie Bomba, Teresie Kowal i Andrzejowi Kosikowi.

Spotkanie w Brzozowie

W dniu 27 sierpnia z okazji XXV-lecia Stowarzyszenia i piątej rocznicy powołania koła w Brzozowie spotkali się jego członkowie z żonami w Zajeździe "Skarbek" w Brzozowie.
Na spotkanie to przybyli członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia: jego prezes Wiktor Kowal, sekretarz Stefania Rosińska i skarbnik Irena Kozak oraz kierowniczka Sekcji Socjalnej KWP Grażyna Pieróg. Gośćmi spotkania byli również Komendant Powiatowy Policji mł.insp.Adam Paczosa oraz przewodniczący zarządu koła NSZZ Policjantów st.asp.Piotr Głąb.
Po powitaniu obecnych przez prezesa zarządu koła Mariana Wojtowicza, historię powstania Stowarzyszenia w kraju przedstawił prezes ZW Wiktor Kowal, który podziękował zarządowi koła za zaproszenie, aktywną pracę i przekazał członkom Stowarzyszenia życzenia jubileuszowe, zaś M.Wojtowicz omówił pięcioletnią działalność koła. Następnie Stefania Rosińska zapoznała obecnych z uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w sprawie wyróżnieni a dyplomami jubileuszowymi i medalami XXV-lecia Stowarzyszenia.
Dyplom z medalem mł.insp.Adamowi Paczosie wręczyli Wiktor Kowal i Marian Wojtowicz po czym obaj prezesi oraz mł.insp.A.Paczosa wręczyli dyplomy z medalami członkom koła: Adamowi Pobidyńskiemu, Andrzejowi Buremu, Jadwidze Bober, Stanisławowi Wojnarowi, Stanisławowi Barańskiemu, Piotrowi Pilawskiemu i Czesławie Pęcherek oraz wspierającemu działalność Stowarzyszenia Stanisławowi Szałajko. Dyplomy jubileuszowe zostały wręczone członkom koła: Władysławowi Bąkowi, Krzysztofowi Boguszowi, Czesławowi Nieznańskiemu, Czesławie Sąsiadek, Marii Wermińskiej, Ryszardowi Wojtoniowi i Janowi Wolakowi. Komendant Powiatowy mł.insp.Adam Paczosa składając życzenia jubileuszowe członkom Stowarzyszenia przekazał również zarządowi koła statuetkę z życzeniami. Również przewodniczący zarządu koła NSZZ Policjantów przekazał na ręce prezesa zarządu koła metalową płytkę z życzeniami jubileuszowymi.
Po oficjalnych uroczystościach odbyła się zabawa taneczna.

 

 

Prezentacja multimedialna - jubileusz XXV-lecia SEiRP

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej z obchodów wojewódzkich jubileuszu XXV-lecia powołania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, które odbyły się w Rzeszowie w dniu 28 lipca 2015 roku.

 

Jubileusz XXV-lecia SEiRP obchodzony w kole w Tarnobrzegu

Dzień 17 lipca 1990 r. to data narodzin Szczecińskiego zamiaru, powołania ogólnopolskiej organizacji emeryckiej, zrzeszającej byłych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Polskiego Resortu Spraw Wewnętrznych. Ćwierć wieku później ale tego samego dnia kalendarzowego, Zarząd Tarnobrzeskiego koła SEiRP zorganizował uroczyste, rocznicowe zebranie swoich członków, zapraszając na nie także osoby i instytucje, które wspierają statutową działalność koła.
tbg 25lecie 01mDo uroczego lokalu "Sonata" przybyło ponad sto członków Koła oraz zaproszonych gości, których prezes zarządu koła Stanisław Czachurski przywitał i zaprezentował: V-ce prezydenta miasta Tarnobrzega Józefa Motykę, reprezentantkę komendanta Miejskiego Policji insp. Beatę Jędzrejewską-Wrona, szefa zarządu lokalnego Banku Żywności Czesława Łuszczkiego, prezesa firmy handlowo-usługowej "Karabela" Józefa Bednarczyka, członków kierownictwa Podkarpackiego ZW SEiRP na czele z jego prezesem Wiktorem Kowalem.
Przypominając w zwięzłym zarysie 25-letnią historię Stowarzyszenia i Koła, prezes Stanisław Czachurski odniósł się do niektórych faktów i wątków z przeszłości, które zostało zapisane w Kronice Koła. Między innymi zwrócił uwagę na to że, Tarnobrzeskie Koło jest jednym najwcześniej powstałym kołem w obecnej strukturze województwa podkarpackiego i miało ono dwóch swoich członków jako delegatów reprezentujących ówczesne województwo Tarnobrzeskie na Poznańskim zjeździe założycielskim dzisiejszego stowarzyszenia.
Narodziny i funkcjonowanie Koła były bardzo trudne, ponieważ rozpoczynano działalność w nowej rzeczywistości państwa, bez żadnych środków finansowych oraz zaplecza logistycznego, w dodatku w burzliwej atmosferze politycznej, społecznej i medialnej, skierowanej na ogół byłych funkcjonariuszy MSW. Nurt polityki historycznej, wyznaczany jednostronnie przez IPN także nie służył pozytywnemu wizerunkowi w środowisku byłych służb porządkowych państwa a tym samym organizacji emeryckiej.
Działalność tę przełożono później na obowiązujące prawo, które kłóci się z Zasadą jego niedziałania wstecz, wyłoniło nierówności społeczne i materialne odczuwane do dziś.
W tych złożonych okolicznościach mimo wszystko rosła ilość członków koła, co przekładało się na integrację środowiska byłych służb mundurowych a zdobywane doświadczenia coraz lepiej służyły realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
W pogłębionej refleksji wyróżnił wysiłki i osiągane cele w zakresie pomocy bytowej najuboższym emerytom a miłośnikom turystyki przypomniał wypracowane zasady pomocy organizacyjnej w zbiorowych wycieczkach krajowych i zagranicznych.
Nowym, pozytywnym zjawiskiem jest fakt iż aktualnie będący jeszcze w służbie policjanci uczestnicząc w niektórych działaniach koła, stanowią przyszłych kandydatów na członków organizacji emeryckiej, natomiast SEiRP jako organizacja staje się międzypokoleniowym pomostem spinającym pokolenia.
Pozytywne efekty pracy możliwe były dzięki społecznemu wysiłkowi wielu emerytów, wspieranych często życzliwą pomocą niektórych instytucji za co im wszystkim wyraża podziękowanie, podkreślając szczególnie wydatną pomoc i życzliwość kolejnych kierownictw Tarnobrzeskiej Komendy Miejskiej Policji, Zarządu Lokalnego Banku Żywności a także wspomnianej już firmy "Karabela".
V-ce prezydent miasta gratulując Jubileuszowego dorobku i życząc powodzenia w przyszłej działalności wyraził uznaniową opinię, stwierdzając, że środowiskowa organizacja potrafiła efektywnie mu służyć, a zarazem mobilizować tę grupę społeczną do aktywnego życia publicznego, także na wielu innych polach organizacji i instytucji samorządowych.
Prezes Wiktor Kowal mówiąc z uznaniem o działalności koła, o Jego wyróżnieniu przez statutowe władze Krajowe Stowarzyszenia, poinformował także o wpisie do Księgi Zasłużonych dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, członka Tarnobrzeskiego Koła. Aktu tego dokonał Zjazd Krajowy SEiRP a wręczenie wyróżnienia odbyło się w Warszawie w przededniu dzisiejszej uroczystości. Oznajmił, że wyróżnionym jest Tadeusz Kagan V-ce prezes Podkarpackiego ZW SEiRP, delegat na Zjazd Założycielski Stowarzyszenia. Materialna pamiątka wpisu w postaci zegara oznaczonego stosownym zapisem, zawiśnie z woli wyróżnionego w siedzibie koła i będzie odmierzał czas do kolejnego Jubileuszu.
Decyzją Kolegium Odznaczeń Zarządu Głównego SEiRP, Prezydium Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego, oraz Zarządu Koła wyróżniono 29 członków stowarzyszenia oraz osoby z zewnątrz, zasłużone dla tej organizacji. Nadto 5 instytucji uhonorowano okolicznościowymi plakietkami pamiątkowymi. Wyróżnienia wręczali: V-ce Prezydent Miasta, prezes ZW SEiRP oraz Prezes Zarządu Koła.
Poczęstunek i zabawa rozpoczęły drugą, rozrywkową część spotkania, które tak samo jak pierwsza, na długo pozostanie w pamięci jego uczestników.

Więcej zdjęć do obejrzenia w Galerii.

Zdjęcia: Wiesław Wolak
Autor tekstu: Bronisław Zimny

 

Udział SEiRP w Święcie Policji na Podkarpaciu

2015-07-18_396
2015-07-18_397
2015-07-18_398
2015-07-18_399
2015-07-18_400
2015-07-18_401
2015-07-18_402
2015-07-18_403
2015-07-18_404

Wojewódzkie uroczystości Święta Policji w bieżącym roku odbyły się 18 lipca w Stalowej Woli i były związane z wręczeniem sztandaru tamtejszej Komendzie Powiatowej Policji.
Z satysfakcją - zaproszeni przez organizatorów uroczystości - uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia w tym doniosłym święcie policjantów i pracowników Policji powiatu stalowowolskiego.
W uroczystości tej brał udział prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Wiktor Kowal wraz pocztem sztandarowym tego zarządu w składzie: Mieczysław Czerwonka, Zbigniew Fal i Marek Szczurowski oraz prezes zarządu koła w Stalowej Woli Stanisław Garbuliński.

W dniu 24 lipca - w dniu Święta Policji - pod tablicami ufundowanymi ku czci pomordowanych w Ostaszkowie i poległych w służbie w latach 1919-2009 policjantów przed gmachem Komendy Wojewódzkiej Policji odbył się uroczysty apel, podczas którego - obok kwiatów od Komendanta Wojewódzkiego, NSZZ Policjantów, Rodziny Policyjnej 1939 - złożyła również kwiaty delegacja Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia w składzie : prezes Wiktor Kowal, I wiceprezes Ryszard Tyczyński, sekretarz Stefania Rosińska oraz członek Prezydium Mieczysław Czerwonka.

Kierownictwa większości jednostek miejskich i powiatowych Policji na organizowane spotkania i apele z okazji Święta Policji zapraszają przedstawicieli zarządów ku Stowarzyszenia, którzy składają życzenia świąteczne funkcjonariuszom i pracownikom Policji oraz wręczają im wyróżnienia od Stowarzyszenia.

W dniu 14 lipca na odbytym spotkaniu z okazji Święta Policji w Komendzie Powiatowej w Przeworsku prezes zarządu koła Janina Ryszawa wręczyła Komendantowi Powiatowemu Policji mł.insp. Markowi Mendoniowi oraz inspektorowi zespołu finansów i zaopatrzenia tej komendy Renacie Stecko dyplomy jubileuszowe z medalami XXV - lecia.

Również 14 lipca na spotkaniu z okazji Święta Policji w Komendzie Powiatowej w Leżajsku prezes zarządu koła Władysław Bryniarski wręczył przyznane przez Zarząd Wojewódzki dyplomy uznania następującym funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom : nadkom. Barbarze Ćwikła, nadkom. Adamowi Kopacz, podkom. Dorocie Śliż, st.asp. Krystianowi Bryniarskiemu, insp. Krzysztofowi Fickowi, asp.sztab. Ryszardowi Koziołowi, asp.sztab. Wacławowi Ładakowi, asp.sztab. Ryszardowi Markowskiemu, asp.sztab. Januszowi Płatkowi, asp.sztab. Dariuszowi Socha. Dyplomy uznania Zarządu Wojewódzkiego otrzymali pracownicy cywilni Policji : Genowefa Sander i Janusz Maczuga oraz członkowie Stowarzyszenia Jan Wylaź, Janusz Krawczyk, Edward Wańczyk, Tadeusz Kulpa i Waldemar Krzemieniecki. Również tymi dyplomami uznania zostali wyróżnieni sponsorzy : Edward Golik, Mieczysław Materna, Tadeusz Ramza, Janusz Szpunar i Jan Chwostek.

W Święcie Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie w dniu 16 lipca uczestniczył I wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Ryszard Tyczyński. Natomiast w komendach powiatowych brali udział : w Łańcucie prezes zarządu koła Stanisława Kielar, w Brzozowie prezes zarządu koła Marian Wojtowicz i kilku emerytów, w Jarosławiu prezes zarządu koła Józef Stecko, w Sanoku wiceprezes zarządu koła Ryszard Sroka, w Jaśle prezes zarządu koła Antoni Barzyk, w Mielcu prezes zarządu koła Jan Mika, w Kolbuszowej prezes zarządu koła Czesław Matuła, w Lubaczowie Ryszard Michalik - członek koła.

W Ustrzykach Dolnych na spotkaniu z okazji Święta Policji odbytym w Starostwie Powiatowym tamtejsze koło Stowarzyszenia reprezentował prezes jego zarządu Gwidon Piotrowicz, który podczas uroczystości wręczył puchar zwycięskiej drużynie siatkówki z Urzędu Miasta, biorącej udział w rozgrywkach piłki siatkowej o puchar prezesa zarządu koła Stowarzyszenia.

W Nisku Komendant Powiatowy Policji zaprosił również emerytów i rencistów policyjnych do udziału w Święcie Policji.

 

Autor: Bogusław Trzpit
Zdjęcia: Wydział Komunikacji Społecznej KWP Rzeszów

 

 

Uroczyste spotkania w kołach SEiRP na Podkarpaciu z okazji XXV-lecia powołania tej organizacji

Odbywane spotkania i zebrania członków Stowarzyszenia na Podkarpaciu dla upamiętnienia XXV-tej rocznicy powołania tej organizacji, przypadającej w dniu 16 lipca 1990 roku mają uroczysty i nierzadko odświętny przebieg. Na spotkaniach tych - obok przedstawiania historii Stowarzyszenia - wręczane są aktywnym członkom, funkcjonariuszom i pracownikom Policji, sponsorom i innym osobom wspierającym działalność Stowarzyszenia medale XXV-lecia Stowarzyszenia wraz z dyplomami jubileuszowymi wydane przez Zarząd Główny a przyznawane przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

 

Spotkanie w Jaśle

Pierwsze spotkanie z tej okazji zorganizował Zarząd koła w Jaśle wspólnie z kapelanem tamtejszej Komendy Powiatowej Policji i kapelanem koła Stowarzyszenia ks.Gerardem Stanulą.
Spotkanie to odbyło się na górze Liwocz przy kaplicy turystycznej, której rektorem jest ks.Gerard Stanula. Po mszy odprawionej przez księdza kapelana, uczestniczący w spotkaniu prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal, sekretarz tego zarządu Stefania Rosińska oraz prezes zarządu koła Antoni Barzyk wręczali dyplomy jubileuszowe z medalami XXV-lecia Stowarzyszenia.
Otrzymali je tacy członkowie Stowarzyszenia jak: Janusz Burbelka i Karol Noga oraz sponsorzy: Jerzy Nachman, Robert Spuścizna, Józef Domaradzki i Zdzisław Maciocha oraz ks.Gerard Stanula. Jest to tylko część wyróżnionych osób z terenu Jasła. W sumie w Jaśle wyróżnienie to obejmuje 29 osób spośród, których tylko część wyróżniono ma spotkaniu w dniu 20 czerwca br. Natomiast dyplomy i medale przyznane Antoniemu Barzykowi i Janowi Łazowskiemu wręczono na uroczystości wojewódzkiej 25-lecia Stowarzyszenia, zaś pozostałe dyplomy i medale przyznane członkom Stowarzyszenia i sponsorom zostaną wręczone na kolejnym spotkaniu. W spotkaniu uczestniczyła również kierowniczka sekcji socjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji Grażyna Pieróg. Dalsza część spotkania z poczęstunkiem miała charakter towarzyski.

 

Spotkanie w Łańcucie

Kolejne spotkanie z okazji 25 rocznicy powołania Stowarzyszenia zorganizowane zostało 4 lipca prze zarząd koła w Łańcucie w restauracji "Bogdanka" z udziałem zarządu terenowego koła emerytów i rencistów NSZZ Policjantów.
Biorący udział w spotkaniu prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Wiktor Kowal wręczył wspólnie z prezesem zarządu koła Stanisławą Kielar dyplomy jubileuszowe wraz z medalami XXV-lecia następującym osobom: Komendantowi Powiatowemu Policji w Łańcucie nadkom.Andrzejowi Żygadło oraz jego zastępcy nadkom.Grzegorzowi Błaszczyk, członkom koła: Tadeuszowi Mielcarkowi, Marii Międlar, Zofii Pasierb oraz Ryszardowi Małaszczukowi. Dyplomami jubileuszowymi bez medali zostali uhonorowani członkowie koła: Stanisława Stec, Stanisława Bujak, Irena Mokrzycka i Janusz Bar oraz osoby spoza Stowarzyszenia: Katarzyna Mielcarek - specjalista Zespołu Kadr i Szkolenia KP Policji, Tomasz Woś - przewodniczący zarządu koła NSZZ Policjantów, Wiesław Dudek - przewodniczący terenowego koła emerytów w NSZZ Policjantów oraz jego zastepca Wacław Mucha. Dyplom jubileuszowy otrzymała również Danuta Lęcznar - właścicielka restauracji "Bogdanka", w której koło w Łańcucie odbywa spotkania. Właścicielka restauracji z okazji jubileuszu wręczyła kwiaty sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Stefanii Rosińskiej oraz prezes zarządu koła Stanisławie Kielar. Dyplomy jubileuszowe z medalami Stanisławie Kielar oraz długoletniemu działaczowi Kazimierzowi Papierzowi wręczone zostały na uroczystości wojewódzkiej w Rzeszowie w dniu 28 lipca. W spotkaniu uczestniczyli już tradycyjnie byli komendanci powiatowi Policji w Łańcucie: Andrzej Rajzer, Wacław Mucha i Wacław Mazur. Dalsza część spotkania odbyła się z poczęstunkiem i przy muzyce.

 

Spotkanie w Leżajsku

W dniu 11 lipca zarząd koła Stowarzyszenia w Leżajsku zorganizował z okazji XXV-tej rocznicy powołania tej organizacji spotkanie członków wraz z małżonkami w obiekcie letnim Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku nad zalewem w Ożannie. Na spotkanie to przybyli prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Wiktor Kowal oraz sekretarz tego zarządu Stefania Rosińska i skarbnik Irena Kozak.
Dyplomami jubileuszowymi Prezydium Zarządu Wojewódzkiego wraz z medalem XXV-lecia Stowarzyszenia uhonorowano: Komendanta Powiatowego Policji mł.insp.Wacława Sobola oraz st.asp.Daniela Szary - przewodniczącego zarządu koła NSZZ Policjantów oraz wieloletniego członka zarządu koła Edwarda Paducha. Członkowie koła Tadeusz Biały, Jan Chmiel i zastępca przewodniczącego zarządu koła NSZZ Policjantów otrzymali dyplomy jubileuszowe bez medali.
Były też wyróżnienia za aktywność w działalności w kole Stowarzyszenia. Odznakę Zarządu Głównego "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" otrzymał insp. w st. spocz. Marian Szkodziński - przewodniczący komisji rewizyjnej koła. Odznaki "Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem otrzymali : były Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku - insp. w st. spocz. Jan Wilczyński, mł. insp. Wacław Sobol - I zastępca Komendanta Powiatowego oraz członkowie koła : Edward Paduch, Tadeusz Cichoń, Henryk Rup, Jan Kostek i Mieczysław Kłopot. Dyplomami uznania Zarządu Wojewódzkiego wyróżnieni zostali tacy członkowie koła jak : Jan Wylaź, Janusz Krawczyk, Edward Wańczyk, Tadeusz Kulpa i Waldemar Krzemieniecki. Również tymi dyplomami uchonorowani zostali sponsorzy : Edward Golik, Mieczysław Materna, Tadeusz Ramza, Janusz Szpunar i Jan Chwostek. Powyższe wyróżnienia z postaci odznak, medali i dyplomów wręczał prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal w towarzystwie prezesa zarządu koła Władysława Bryniarskiego, który otrzymał dyplom jubileuszowy z medalem XXV-lecia na uroczystości wojewódzkiej. Spotkanie obyło się w plenerze przy muzyce z poczęstunkiem, obiadem i przysmakami z grilla.

 

Spotkanie w Jarosławiu

W dniu 15 lipca w miejscowości Zarzecze w obiekcie koła myśliwskiego "OSTOJA" świętowali XXV-lecie powołania Stowarzyszenia członkowie koła w Jarosławiu.
Dyplomy jubileuszowe z medalami XXV-lecia Stowarzyszenia wręczał uczestniczący w spotkaniu prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal z prezesem zarządu koła Józefem Stecko następującym członkom: Marianowi Borczowi, Stanisławowi Turoczy, Barbarze Momot, Janinie Daraż, Wacławowi Mazurkiewiczowi, Andrzejowi Spólnikowi, Jerzemu Ochocie, Robertowi Noskowi, Mieczysławowi Smoleniowi oraz pracownikowi Komendy powiatowej Policji w Jarosławiu Jackowi Cybykowi. Prezesowi zarządu koła Józefowi Stecko dyplom jubileuszowy z medalem wręczył Wiktor Kowal zaś byłemu długoletniemu prezesowi tego zarządu Ryszardowi Jakubcowi te wyróżnienia zostały wręczone na uroczystości wojewódzkiej w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyła prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła w Jarosławiu Jadwiga Machura. Spotkanie odbyło się w plenerze z poczęstunkiem z grilla i tańcami, do których przygrywała orkiestra.

 

Spotkanie w Tarnobrzegu

Szczególnie uroczysty charakter z okazji XXV-lecia Stowarzyszenia miało spotkanie odbyte 17 lipca w restauracji "Sonata" w Tarnobrzegu, w którym uczestniczyło około 100 osób a w tym członkowie Stowarzyszenia z żonami, sponsorzy i inne zaproszone osoby. Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia reprezentowali: prezes Wiktor Kowal, wiceprezes Tadeusz Kagan, sekretarz Stefania Rosińska i skarbnik Irena Kozak.

Prezes zarządu koła Stanisław Czachurski w wystapieniu okolicznościowym przedstawił historię Stowarzyszenia oraz działalność koła na przestrzeni 25 lat. Nadmienić należy, iż struktury tej organizacji w byłym województwie tarnobrzeskim mają 25 lat, bowiem koła i Zarząd Wojewódzki w pozostałej części województwa podkarpackiego powstawały dopiero od roku 1997. Delegatami na I Krajowy Zjazd Stowarzyszenia odbytyn w Poznaniu w 1990 roku byli: Tadeusz Kagan, Marian Michoński i Jan Wiśniewski, którzy reprezentowali byłe województwo tarnobrzeskie. Zabierając głos prezes Wiktor Kowal charakteryzując genezę Stowarzyszenia i działalność Zarządu Głównego w 25-leciu podkreślił rolę działaczy z okręgu tarnobrzeskiego w jego tworzeniu na Podkarpaciu.

Prezes Wiktor Kowal z prezesem zarządu koła Stanisławem Czachurskim wręczyli dyplomy jubileuszowe z medalami XXV-lecia Stowarzyszenia następującym działaczom koła: Bronisławowi Zimnemu, Marianowi Michońskiemu, Tomaszowi Chojnackiemu, Wiesławowi Wolakowi, Tadeuszowi Woźniakowi, Ryszardowi Madejowi oraz Józefowi Bednarczykowi - prezesowi Przedsiębiorstwa "Karabela" wspierającego działalność Stowarzyszenia. Natomiast dyplom jubileuszowy dla Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu insp.Edwarda Ząbka odebrała rzecznik prasowy komendy Beata Jedrzejewska-Wrona, która odczytała również list gratulacyjny od komendanta skierowany do zarządu koła z okazji jubileuszu. Również list gratulacyjny dla zarządu koła wraz z koszem kwiatów przekazał od prezydenta Tarnobrzega jego zastępca Józef Nowak. Dyplomy jubileuszowe z medalami członkom koła Stanisławowi Czachurskiemu i Tadeuszowi Kaganowi wręczone zostały na uroczystości wojewódzkiej. Wszyscy członkowie koła z okazji tej rocznicy otrzymali plakietki 25-lecia z dyplomikami. Takie plakietki zostały wręczone również Zarządowi Wojewódzkiemu Wiktorowi Kowalowi, Stefanii Rosińskiej i Irenie Kozak. Na spotkaniu tym za działalność na rzecz Stowarzyszenia odznaki " Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP " wręczone zostały Halinie Rawskiej i Krzysztofowi Politowi oraz odznaki " Za zasługi dla SEiRP " z dyplomami Violetcie Kawalec - właścicielce firmy "Grom-tur". Dyplom uznania Zarządu Głównego otrzymała Beata Jędzrejewska-Wrona.
Po tych formalnościach organizacyjnych odbyła się zabawa taneczna.

 

Spotkanie w Sanoku

Spotkanie jubileuszowe członków Stowarzyszenia zarząd koła w Sanoku powiązał ze Świętem Policji i Dniem Seniora Policyjnego, które odbyło się 25 lipca w Domu Weselnym "Harnaś" w Sanoku, którego właścicielem jest jest członek wspierający Tomasz Harna.

Dyplomy jubileuszowe wraz zmedalami XXV-lecia wręczone zostały przez I wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Ryszarda Tyczyńskiego i prezesa koła w Sanoku Mieczysława Sabata następującym osobom - członkom rzeczywistym: Maciejowi Korabowi, Ryszardowi Sroce, Janowi Kucabowi, Januszowi Pleśniarowi, Zbigniewowi Wróblowi, Józefowi Żuchowskiemu, Franciszkowi Koczeń i Adamowi Sieczkowskiemu oraz członkom wspierającym: Krzysztofowi Juszczykowi, Bolesławowi Wolaninowi i Ryszardowi Radwańskiemu. Przed Świętem Policji dyplom jubileuszowy z medalem XXV-lecia prezes zarządu koła Mieczysław Sabat wręczył nadkom.Grzegorzowi Matyniakowi Komendantowi Powiatowemu Policji w Sanoku. Byłemu prezesowi koła w Sanoku Józefowi Litwinowi oraz prezesowi Mieczysławowi Sabatowi dyplomy jubileuszowe z medalami wręczone zostały na uroczystości wojewódzkiej.
Po wręczeniu dyplomów i medali odbyła się zabawa taneczna, na której bawili się małżeństwa emeryckie i inne zaproszone osoby.

 

Spotkania jubileuszowe w pozostałych kołach odbywać się będą w miesiącu sierpniu i wrześniu.

 

Autor: Wiktor Kowal

 

 

OBCHODY XXV-lecia STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH NA PODKARPACIU

Z okazji XXV-lecia powołania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w strukturach Stowarzyszenia na Podkarpaciu odbyły się i nadal odbywać będą uroczyste spotkania i zebrania.

25lecie 01mSzczególnie podniosły i uroczysty charakter miało poszerzone plenum Zarządu Wojewódzkiego odbyte w dniu 28 lipca br. w sali konferencyjnej Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji z udziałem pocztu sztandarowego Zarządu Wojewódzkiego i odegraniem przez orkiestrę hymnu państwowego. Uczestnicyło w nim około 100 osób a wśród nich - poza członkami Zarządu Wojewódzkiego - byli organizatorzy i założyciele Stowarzyszenia, członkowie władz wojewódzkich, prezesi zarządów kól i co najmniej po dwóch przedstawicieli z kół.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinsp.Zdzisław Stopczyk oraz Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Zdzisław Czarnecki, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp.Witold Szczekala, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ policjantów Józef Bąk a także prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk. w st.spocz.Józef Mroczka, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Tadeusz Cyrek, zastępca dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do Spraw Mundurowych Violetta Tyczyńska.
Naczelników wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji reprezentował mł.insp.Wiesław Dybaś - naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, z którym Zarząd Wojewódzki utrzymuje na codzień konstruktywne kontakty oraz pełniąca obowiązki naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Beata Gołda. Sekcję Socjalną Komendy Wojewódzkiej reprezentowała jej kierowniczka Grażyna Pieróg a Zespół Emerytalno-Rentowy MSW jej kierowniczka Barbara Wilk.
Gośmi spotkania byli też radna powiatu przeworskiego, była burmistrz Przeworska Maria Dubrawska-Lichtarska, prezes i właściciel drukarni RS Druk, w której od wielu lat drukowany jest Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego Ryszard Świątoniowski oraz redaktor miesięcznika "Echo Rzeszowa" Roman Małek. Był też przedstawiciel Prezydenta Rzeszowa, który odczytał pismo okolicznościowe do Zarządu Wojewódzkiego z okazji XXV-lecia Stowarzyszenia oraz przedstawiciel Wielobranżowego Przedsiębiorstwa "Karabela", z którym Zarząd koła w Tarnobrzego i Zarząd Wojewódzki utrzymują ścisłe kontakty.

 

25lecie 04mPodczas spotkania Prezes Zarządu Głównego i W. Kowal wręczyli nadinsp.Zdzisławowi Stopczykowi od Zarządu Głównego dyplom z medalem XXV-lecia Stowarzyszenia zaś nadinsp.Z.Stopczyk wręczył Zdzisławowi Czarneckiemu upominek od Komendy Wojewódzkiej Policji.
Zdzisław Stopczyk, Zdzisław Czarnecki i Wiktor Kowal wręczyli prezesom zarządów kół, działaczom Stowarzyszenia oraz zaproszonym osobom na spotkanie ponad 60 medali XXV-lecia Stowarzyszenia z dyplomami jubileuszowymi przyznanymi przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. W sumie w województwie przyznanych zostało 280 medali dla członków Stowarzyszenia, funkcjonariuszy i pracowników Policji, sponsorom i innym osobom współdziałającym ze Stowarzyszeniem.

Płk w st.spocz.Józef Mroczka przekazał Wiktorowi Kowalowi od Związku Żołnierzy Wojska Polskiego medal tego związku, zaś prezes Tadeusz Cyrek odczytał pismo okolicznościowe skierowane do Zarządu Wojewódzkiego od Zarządu Wojewódzkiego Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz wręczył stauetkę ze strażakiem.

25lecie 02m

 

 Prezes Zarządu Wojewódzkiego w wystąpieniu swoim scharakteryzował powstanie Stowarzyszenia w kraju i województwie oraz rolę i działania Zarządu Głównego i jego Prezesa Zdzisława Czarneckiego w obronie nabytych praw socjalno-bytowych oraz dobrego imienia emerytów i rencistów policyjnych uzasadniając potrzebę istnienia Stowarzyszenia jako jedynej i profesjonalnej organizacji reprezentującej nasze środowisko emeryckie.
Zabierający głos Zdzisław Czarnecki scharakteryzował działania swoje i Zarządu Głównego na rzecz obrony nabytych praw emerytalnych. Nadinsp.Zdzisław Stopczyk pogratulował aktywności Stowarzyszenia na rzecz środowiska emeryckiego oraz życzył sukcesów na dalsze lata.

 

 

 

25lecie 03mNa zaproszenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w posiedzeniu wzięła udział delegacja Klubu Emerytowanych Funkcjonariuszy Korpusu Policji Republiki Słowackiej w Sninie na czele z prezydentem klubu Jozefem Fedorko i towarzyszącymi mu Janem Harvanikiem i Vasylem Gocem. Gościom ze Słowacji zostały wręczone dyplomy jubileuszowe z medalem XXV-lecia Stowarzyszenia. W sposób uroczysty w obecności uczestników spotkania została podpisana umowa współpracy emerytów i rencistów pomiędzy Zarządem Wojewódzkim i Zarządem koła w Sanoku a Klubem Emerytowanych Funkcjonariuszy Policji Republiki Słowacji w Sninie. Ze strony polskiej umowę podpisali Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal i Prezes Zarządu Koła w Sanoku Mieczysław Sabat.

Na zakończenie spotkania Prezes ZW podziękował uczestnikom za udział w nim i zaprosił wszystkich na poczęstunek do kasyna Komendy Wojewódzkiej, które odbywało się przy melodiach serwowanych przez zespół muzyczny.

 

Więcej zdjęć ze spotkania do obejrzenia w Galerii. Zapraszamy.