Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj29
Wczoraj38
Wizyt w tygodniu29
Wizyt w miesiącu953
Łącznie wizyt64513

Dzisiaj jest: Poniedziałek
19 Listopada 2018
Imieniny obchodzą
Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn,
Seweryna

Do końca roku zostało 43 dni.
Zodiak: Skorpion

SEiRP Rzeszów

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

W dniu 30.10.2018 r. Trybunał Konstytucyjny RP wydał orzeczenie dotyczące zaległych urlopów - dotyczy to osób, które odeszły na emeryturę w okresie 2001-2018 roku .
Wyrok jest już opublikowany i ostateczny. Dziennik Ustaw ,  INFOR.PL

Wzór wniosku o wypłatę wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny. POBIERZ

Treść wyroku

 

  

Po wyroku Trybunału ws. ekwiwalentu za urlop: tysiące byłych policjantów mają prawo do wyrównania.

Przez 17 lat odchodzący ze służby dostawali zaniżony ekwiwalent. Teraz mają miesiąc na złożenie wniosku o dopłatę zaległej kwoty.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bardzo korzystny dla emerytowanych policjantów, może wywołać falę wniosków o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jest wypłacany, gdy policjant odchodzi ze służby, najczęściej na emeryturę. Wtedy niewykorzystany urlop przelicza się na pieniądze i wypłaca równowartość wynagrodzenia urlopowego w gotówce.

NIŻSZE ŚWIADCZENIA
Od 19 października 2001 r. ten ekwiwalent jest wypłacany funkcjonariuszom w zaniżonej o ponad 1/4 wysokości. Wszystko bierze się z nowelizacji ustawy o policji z 27 lipca 2001 r., która zmieniła zasady udzielania funkcjonariuszom urlopu wypoczynkowego. Wcześniej mieli oni do dyspozycji 30 dni kalendarzowych. Po wejściu w życie nowelizacji od 19 października mają prawo do wolnego w wymiarze 26 dni roboczych.

Przez te wszystkie lata nie zmienił się jednak art. 115a ustawy o policji dotyczący obliczania ekwiwalentu za każdy dzień niewykorzystanego urlopu, który po zmianie przepisów wynosił 1/30 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 115a ustawy o policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP.

ZMIANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Artykuł 115a ustawy o policji nawiązuje do poprzedniej regulacji, w której urlop policjantów był liczony w dniach kalendarzowych, a nie w dniach pracujących, jak obecnie - tłumaczył Stanisław Rymar, sędzia TK, w uzasadnieniu do wyroku. Określony w art. 115a ustawy o policji sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego powoduje, że policjanci za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego otrzymują około 73 proc. dziennego uposażenia, czego, w ocenie Trybunału, nie można nazwać rekompensatą ekwiwalentną.

Wyrok Trybunału jest ostateczny i podlega niezwłocznej publikacji w Dzienniku Ustaw. Od tego dnia muszą się zmienić zasady obliczania ekwiwalentu na przyszłość.

WYPŁATA WSTECZ
Wyrok Trybunału wejdzie w życie z dniem ogłoszenia i będzie rodził istotne skutki prawne także dla tych policjantów, którzy już odeszli ze służby - wskazuje adwokat dr Marta Derlatka reprezentująca policjantów w Trybunale Konstytucyjnym. Policjanci, którzy wszczęli po odejściu ze służby postępowania o wypłatę dodatkowego (czyli wyliczonego w sposób bardziej korzystny niż przy przeliczniku 1/30 miesięcznego uposażenia za dzień urlopu) ekwiwalentu i przegrali, będą mieli możliwość wznowienia postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych w swoich sprawach i wtedy naturalnie wyrok TK musi być uwzględniany w rozstrzygnięciach. Natomiast wszyscy ci policjanci, którzy nie wszczynali postępowań, mogą teraz wystąpić do właściwego przełożonego o wypłatę ekwiwalentu w odpowiedniej części.

Podstawę do tego daje z art. 145 a kodeksu postępowania administracyjnego, który przewiduje możliwość wznowienia postępowania zakończonego wydaniem decyzji, jeśli została ona oparta na przepisie uznanym później za niezgodny z konstytucją. Tak właśnie jest z decyzjami ustalającymi wysokość należnego im ekwiwalentu po tym, gdy TK uznał, że art. 115a ustawy o policji jest niezgodny z konstytucją, bo prowadzi do zaniżania ekwiwalentu. Skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Nie ma przy tym znaczenia, czy skarga będzie dotyczyła decyzji wydanej w 2002 r., 2012 r. czy 2018 r.

Sygnatura akt: K 7/15

RAFAŁ JANKOWSKI, PRZEWODNICZĄCY NSZZ POLICJANTÓW
Wyrok Trybunału to ogromny sukces, bo jest korzystny nie tylko dla kilkudziesięciu tysięcy policjantów, którzy odeszli ze służby w ciągu ostatnich 17 lat, ale także dla byłych strażników granicznych, funkcjonariuszy BOR, CBA i SOP, którzy mają te same co policja zasady liczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Przygotujemy teraz wzór wniosku do komendanta wojewódzkiego policji o wypłatę wyrównania ekwiwalentu, do złożenia tuż po tym, jak wyrok TK zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Pytanie, jak ekwiwalent będzie teraz liczony i czy wyniesie 1/22 czy 1/21 ostatniego uposażenia policjanta. Jeśli TK nie określi tego w uzasadnieniu do wyroku, zajmą się tym zapewne sądy administracyjne.

Źródło: www.rp.pl

 

Skargi na decyzje MSWiA (art.8a) oddalone przez WSA

W ubiegłym tygodniu (przed 19 października 2018 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył trzy skargi byłych funkcjonariuszy na decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odmawiające wyłączenia przepisów art. 15 c, 22 a i 24 a "ustawy represyjnej"- (art. 8a)

Sprawa pierwsza dotyczyła funkcjonariusza, który w formacjach podległych MSW pełnił służbę przez okres 19 lat, z tego 11 lat zaliczono jako "służbę na rzecz totalitarnego państwa",
Sprawa druga dot. funkcjonariusza, który w formacjach podległych MSW przepracował 15 lat, z czego 2,5 roku zaliczono do "służby na rzecz totalitarnego Państwa", niemniej jednak odszedł ze służby przed 1 sierpnia 1990 r.
Sprawa trzecia dot. funkcjonariusza, który w formacjach podległych MSW służył przez 17 lat, z czego 1,5 roku zaliczono do "służby na rzecz totalitarnego Państwa", niemniej jednak odszedł ze służby przed 1 sierpnia 1990 r.


Wszystkie wskazane sprawy zakończyły się oddaleniem skarg b. funkcjonariuszy. Niemniej jednak z analizy stanów faktycznych spraw, dokonanej przez Sąd, wynikało, iż w każdym z trzech przypadków skarżący w oczywisty sposób nie spełnili łącznie obu kryteriów z art. 8a "ustawy represyjnej".

W pierwszej sprawie proporcja okresu całej służby do czasu "służby na rzecz państwa totalitarnego" okazała się zbyt duża, aby Sąd mógł uznać ją jako krótkotrwałą służbę.
Z kolei w dwóch pozostałych sprawach podstawą oddalenia skarg było zakończenie przez skarżących służby jeszcze przed dniem 1 sierpnia 1990 r., co uniemożliwiało Sądowi wykazanie spełnienia drugiego z kryteriów, o których mowa w art. 8 a ustawy.

Wnioski jakie wypływają z przeprowadzonych dotychczas przez WSA rozpraw sprowadzają się do stwierdzenia, że w pierwszej kolejności Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzję, w sprawach, w których kryteria wynikające z art. 8 a ustawy represyjnej nie zostały w oczywisty sposób spełnione, co oznacza , że również Sąd w tych przypadkach nie będzie miał podstaw do uwzględnienia skargi. Niemniej jednak w przekazanych "ustnie" uzasadnieniach WSA podkreślił, że indywidualnie będzie podchodził do oceny każdej ze spraw, po formalnym spełnieniu obu przesłanek, nie kierując się definicjami słownikowymi przy ocenie poszczególnych kryteriów.

Pozostajemy z nadzieją, że aktualnie sprawy wpływające do WSA, spełniające minimum formalnych kryteriów, pozwolą WSA na dokonanie interpretacji kryteriów zawartych w art. 8a ustawy represyjnej, tak by jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej regulacji.

Będziemy Państwu na bieżąco przekazywać informacje dotyczące orzecznictwa WSA we wskazanych wyżej sprawach.

Aleksandra Karnicka
Radca prawny

 

Tragikomedia w 5 aktach

Poniżej warto zapoznać się z oceną Komisji Prawnej FSSM w sprawie opinii Sejmu nt. ustawy represyjnej.

Tekst znajduje się na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

 

Hej Bieszczady jakie cudne...

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Przeworsku w dniach 5-6.10.2018r zorganizował wycieczkę autokarową w Bieszczady.
W wycieczce brali udział emeryci i policjanci z powiatu przeworskiego a także Prezes ZW SEiRP w Rzeszowie Jan Rusek, b. Dowódca OP płk Bronisław Buniowski, b. Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie Wiesław Basista.
Wycieczka przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze a także dopisała nam przecudna pogoda.


....Wrócimy tu znów za rok ...

 

DSC03712
DSC03719
DSC03781
DSC03880
DSC03898

 

Relacja z posiedzenia Komisji Ustawodawczej Sejmu z dnia 04-10-2018 r.

Relacja video z posiedzenia Komisji Ustawodawczej Sejmu z dnia 04 października 2018 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmu w związku z pytaniem Sądu Okręgowego w Warszawie skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym ustawy represyjnej obniżającej emerytury i renty funkcjonariuszom służ mundurowych. Sprawa P-4/18.

Komisja Ustawodawcza (UST)
sala im. Adama Bienia (nr 13, bud. G)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu - w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt:

- K 3/18 - pos. Andrzej Matusiewicz,
- P 4/18 - pos. Stanisław Pięta,
- SK 11/18 - pos. Barbara Bartuś,
- SK 4/18 - pos. Marek Ast,
- SK 16/18,
- SK 7/17.

Czas transmisji archiwalnej w zakresie: od godz.14 min.09.45 do godz.14 min.40.55

Bezpośredni dostęp do transmisji video na stronie Sejmu - kliknij T U T A J lub poniżej naciskając przycisk play

 

 

 

Apel FSSM RP do sędziów Wydziały XIII SO w Warszawie

Ponad miesiąc temu FSSM RP wystąpiła do Przewodniczącej i sędziów Wydziału XIII Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego Warszawie z apelem o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego dot. zgodności z Konstytucją zmian w ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) wprowadzonych ustawą represyjną i podjęcie orzekania w sprawach odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających emerytury-renty byłym funkcjonariuszom bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP.


Publikujemy go dopiero teraz, ponieważ nie chcieliśmy, by jego wcześniejsze upublicznienie mogło zostać odebrane jako próba wywarcia jakiejś presji na sędziów SO, a choć samo pismo nie ma charakteru procesowego (FSSM RP nie jest stroną postępowań w ww. sprawach) i nie obliguje Sądu do zajęcia stanowiska i udzielenia na nie jakiejkolwiek odpowiedzi, to mimo wszystko, na taką odpowiedź czekaliśmy.
Ale (jak dotąd) się nie doczekaliśmy.


Źródło: FSSM

  

Koalicja Obywatelska o represjonowanych funkcjonariuszach

,,Nie może być tak, że wolne państwo polskie obdarzyło kogoś zaufaniem i honorem noszenia munduru, a po latach zmieniło zdanie i go z tego honoru obdziera. Doszło do takich haniebnych absurdów, że ludzie, którzy w wolnej Polsce przepracowali dziesiątki lat, nieraz narażali zdrowie i życie, byli wyróżniani i odznaczani, teraz nagle są poniżani i traktowani jak wrogowie. To zło trzeba naprawić."


Te słowa padły w niedzielę 30 września 2018 r.. podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Krakowie w związku ze złożoną publicznie deklaracją "Przywrócenia funkcjonariuszom służb mundurowych poprzedniej wysokości ich emerytur, obniżonych na podstawie ustawy dyskryminacyjnej z 2016 roku, która na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej odebrała tysiącom funkcjonariuszy godność i środki do życia.".
Trzymamy za słowo!

Źródło: FSSM

 

SPRAWA H.MROZIŃSKI vs DYREKTOR ZER

Kilkadziesiąt osób poszkodowanych ustawą represyjną wspólnie z kandydatem na Prezydenta Warszawy Andrzejem Rozenkiem wspierało w piątek, 07-09-2018 r., w Sądzie Rejonowym w Warszawie naszego kol. Henryka Mrozińskiego podczas rozprawy, na której Sąd miał rozpatrzyć jego zażalenie na postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania w zw. ze złożonym przez niego zawiadomieniem o popełnieniu przez Dyrektora ZER MSWiA przestępstw z art. 231 §1 i 271 §1 k.k. przy wydawaniu Decyzji obniżającej mu emeryturę.
Ponieważ Sąd wyłączył jawność posiedzenia, kol. Mroziński wystąpił z wnioskiem o jego rejestrację audiowizualną.
Sąd przychylił się do tego wniosku i ze względu na konieczność przygotowania się do jego realizacji, wyznaczył nowy termin posiedzenia.
Odbędzie się ono 26 października 2018 r. o godz. 8:45.
(wypowiedź Henryka Mrozińskiego)


Kol. Henryk Mroziński złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przez Dyrektora ZER MSWiA przestępstw niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień wynikających z art. 231 $1 k.k. i w konsekwencji z art. 271 $1 k.k. dot. potwierdzenia nieprawdy w dokumencie, co do okoliczności mających znaczenie prawne przez wydanie decyzji obniżającej mu emeryturę na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.
Zgodnie z tą "ustawą" Dyrektor ZER wydaje decyzje o ponownym ustaleniu rent i emerytur byłych funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę przed 1990 r. na podstawie dokumentacji dot. przebiegu ich służby przekazanej mu przez IPN.
To jednak nie zwalnia go od dokonania analizy tej dokumentacji i nie pozwala na bezkrytyczny automatyzm w wydawaniu ww. decyzji tylko na podstawie samego faktu otrzymania tej dokumentacji.
A tak wg kol. Mrozińskiego, stało się w jego przypadku, gdyż, jak uważa, nie podlega on przepisom ustawy represyjnej.
Złożone przez niego w tej sprawie zawiadomienie leżało (bo trudno tu mówić o jego analizowaniu) w prokuraturze ok. pół roku, choć ustawowy termin to 30 dni (art. 307 §1 k.p.k.), która po złożeniu zażaleń na jej bezczynność, w końcu wydała postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
Odmowa ta została przez kol. Mrozińskiego zaskarżona do Sądu Rejonowego w Warszawie, na którego werdykt, jak już wiemy, musimy poczekać do 26 października br.


Źródło: FSSM

 

Żegnaj lato na rok...

Członkowie Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie spotkali się aby uczcić koniec lata.
Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, przy pięknej pogodzie na strzelnicy w Borze.
Przy okazji spotkania obecny prezes wręczył swojej poprzedniczce Pani Prezes Jadwidze Michalczyk pismo Zarządu Głównego SEiRP nadające jej tytuł Honorowego Prezesa naszego koła.
Ten honorowy tytuł nadaje Zarząd Główny tylko wyjątkowo zasłużonym członkom stowarzyszenia.
Nasze spotkanie zaszczycił były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadisp. Józef Gdański.

 

_9280156-2
_9280164-2
_9280166-2
_9280169-2
_9280170-2
_9280171-2
_9280177-2
_9280178-2
_9280180-2
_9280188-2
_9280191-2
_9280192-2
_9280199-2
_9280203-2
_9280206-2