Reklama
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Spotkanie integracyjne członków Stowarzyszenia w Tarnobrzegu

W dniu 30 sierpnia 2013 r. w obiektach Polskiego Związku Łowieckiego - Koło "NADWIŚLAŃSKIE" w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie integracyjne członków tamtejszego Koła Stowarzyszenia z małżonkami. Spotkanie miało charakter uroczysty bowiem Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Wiktor Kowal w towarzystwie Viceprezesa tego Zarządu i zarazem Viceprezesa Stowarzyszenia Tadeusza Kagana wręczył Prezesowi Zarządu Koła w Tarnobrzegu Stanisławowi Czachurskiemu przyznany przez Zarząd Główny dyplom za udział w konkursie "NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO W KRAJU" w 2012 roku. Tę bardzo pozytywną i wielokierunkową działalność koła potwierdziła również Wojewódzka Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia dokonując w dniu 30 kwietnia br. wszechstronnej kontroli pracy koła. W protokole pokontrolnym komisja dając tak wysoką ocenę pracy Zarządu Koła zaproponowała wyróżnienie jego członków - przez Zarząd Wojewódzki - pochwałami.

tarnobrzeg_plener_2013_male

Biorąc pod uwagę przyznanie kołu tak dużego wyróżnienia w postaci Dyplomu "NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO W KRAJU", ocenę jego pracy przez Wojewódzką Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia oraz całokształt działalności na rzecz emerytów policyjnych i środowiska Prezydium Zarządu Wojewódzkiego uchwałą podjętą 20 sierpnia br. przyznało kołu w Tarnobrzegu nagrodę rzeczową w postaci monitoru oraz uchwałą z tej samej daty wyróżnienia pochwałami niżej wymienionych działaczy koła:

1. Czachurski Stanisław - Prezes Zarządu Koła

2. Kanios Adam - Viceprezes Zarządu Koła

3. Rawska Halina - Sekretarz Zarządu Koła

4. Dziuban Maria - członek Zarządu Koła

5. Madej Ryszard - członek Komisji Rewizyjnej Koła i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej

Wymienione osoby należą do aktywnych działaczy koła i posiadają wyróżnienia Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

Podczas spotkania za aktywność w Stowarzyszeniu wręczono odznakę " Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP" członkiniom Stowarzyszenia: Marii Dziuban i Elżbiecie Jakubek; odznakę "Za Zasługi dla SEiRP" z Dyplomem członkom Stowarzyszenia: Lesławowi Wolakowi, Zbigniewowi Walaszkowi oraz Ryszardowi Święchowi.

Dyplomy Uznania Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia wręczono członkowi koła Józefowi Nowakowi oraz sponsorom: Józefowi Bednarczykowi - Prezesowi Zarządu Firmy Ochrony "KARABELA" w Tarnobrzegu, Czesławowi Łuszczki - Prezesowi Stowarzyszenia - Tarnobrzeski Bank Żywności oraz temu bankowi jako instytucji.

Odznaki i dyplomy Zarządu Głównego i Wojewódzkiego wręczał Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal z Viceprezesem Tadeuszem Kaganem i Sekretarzem ZW Stefanią Rosińską.

Zarząd Koła wystosował dla 12 członków Stowarzyszenia - weteranów Policji - listy jubileuszowe z okazji ukończenia 80 lat życia. Listy te wręczone zostały Jubilatom na spotkaniu przez Prezesa Stanisława Czachurskiego wraz z pozostałymi gośćmi spotkania. Prezes Wiktor Kowal złożył gratulacje wszystkim wyróżnionym przez Zarządy: Główny, Wojewódzki i Koła Stowarzyszenia oraz poinformował zebranych o głównych problemach, które podejmowało Stowarzyszenie w bieżącym roku.

W spotkaniu uczestniczyła Kierownik Sekcji Socjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji Grażyna Pieróg.

Spotkanie, który uświetniał zespół muzyczny przebiegało w miłej atmosferze.