Święto Policji 2020 na Podkarpaciu

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji miały skromniejszą oprawę.

Podczas uroczystego apelu z udziałem kierownictwa podkarpackiej policji i władz wojewódzkich wyróżnionym funkcjonariuszom wręczono awanse i odznaczenia.
Medalami za Zasługi dla Policji odznaczeni zostali również samorządowcy.
Uroczysty apel z okazji Święta Policji odbył się w środę 29.07.2020 r. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Zaczerniu.


Z uwagi na epidemię liczba wyróżnionych policjantów i zaproszonych gości została ograniczona.
Obecni byli Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz wice marszałek podkarpacki Piotr Pilch.
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Henryk Moskwa podziękował za obecność przedstawicielom słuzb mundurowych oraz policyjnych związków zawodowych i stowarzyszeń.
Wśród zaproszonych gości obecny był również Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Jan Rusek.

2020-07-29 swieto policji 01

2020-07-29 swieto policji 02

2020-07-29 swieto policji 03

2020-07-29 swieto policji 04

2020-07-29 swieto policji 05

2020-07-29 swieto policji 06