Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj33
Wczoraj25
Wizyt w tygodniu33
Wizyt w miesiącu322
Łącznie wizyt78035

Dzisiaj jest: Poniedziałek
9 Grudnia 2019
Imieniny obchodzą
Delfina, Joachim, Joachima, Leokadia,
Loda, Waleria, Wielisława, Wiesław

Do końca roku zostało 23 dni.
Zodiak: Strzelec

Artykuły archiwalne 2018

11 STYCZNIA 2018 ROKU WSZYSCY BĄDŹMY POD SEJMEM !

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Koleżanki i Koledzy !

Kieruję te słowa do wszystkich, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w akcję zbierania podpisów poparcia dla Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawodawczej FSSM RP. Nie tylko do byłych funkcjonariuszy i żołnierzy oraz ich rodzin objętych ustawą represyjną, ale także do tych, których ona bezpośrednio nie dotyczy, a którzy nie pozostali obojętni na dziejące się bezprawie i krzywdę ludzką, którzy rozumieją, że zawsze służyliśmy Polsce i Polakom a nie tej, czy innej partii politycznej, i że nie może być zgody na łamanie prawa przez władzę dla realizacji chorych, populistycznych haseł.


Możecie być z siebie dumni !


To, że udało się zebrać ponad wymagane prawem 100 000 podpisów to Wasza zasługa. Nie moja i osób działających społecznie w Federacji, ani nawet członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Tylko Wasza !
Dlatego apeluję do Was !
Zakończmy wspólnie akcję zbierania podpisów naprawdę mocnym akcentem. 11 stycznia RAZEM z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej FSSM złóżmy zebrane podpisy obywateli w Kancelarii Sejmu RP. Możliwie jak najliczniej zamanifestujmy determinację w walce o nasze prawa i godność, i uczcijmy pamięć tych, którym ustawa represyjna odebrała życie.
Bądźcie 11 stycznia o 13.00 pod Sejmem !

Prezydent FSSM RP
Zdzisław Czarnecki

 


 

 

W dniu 11 stycznia br. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP złoży w Kancelarii Sejmu RP zebrane przez nas, naszych przyjaciół i sympatyków, podpisy obywateli niegodzących się na bezprawne odbieranie byłym funkcjonariuszom służb mundurowych słusznie nabytych praw emerytalnych. Wiele osób nie wierzyło w to, że uda się zebrać wymagane prawem 100 000 podpisów.
Tymczasem jest ich już ponad 200 000!

Tak naprawdę ich dokładną liczbę poznamy dopiero 11 stycznia, ponieważ kolejne wciąż spływają do biura Federacji, gdzie są weryfikowane i liczone.

Ustawa represyjna, nazywana przez kłamliwą propagandę "dezubekizacyjną", jest jednym z przykładów bezprecedensowych i skrajnie bezprawnych działań partii obecnie rządzącej, która wykorzystując w cyniczny sposób i w złej wierze zasady demokracji, dąży do sprzecznego z nimi, jednopartyjnego dyktatu władzy w Polsce. W sposób haniebny atakowane są kolejne grupy społeczne i dezawuowane powszechnie uznane autorytety. Podporządkowuje się monopolowi partii rządzącej kolejne instytucje i organy ochrony prawnej, które miały być gwarantem demokratycznego ustroju Polski. W bezprawny i awanturniczy sposób zmienia się Konstytucję RP.

Organizowane przez FSSM RP w dniu 11 stycznia b.r., od godz. 13:00 pod Sejmem zgromadzenie jest naszym protestem przeciwko bezprawiu represyjnej ustawy emerytalnej. Ale to także protest przeciwko wszelkim przejawom łamania prawa przez obecną władzę zdominowaną przez jedną partię owładniętą irracjonalną rządzą zemsty. Nie negujemy prawa PiS do sprawowania władzy pochodzącej z demokratycznych wyborów. Jednakże protestujemy przeciwko niezgodnym z obowiązującym prawem metodom jej sprawowania, które zamiast umacniać demokrację, cofają Nasz Kraj do znanego nam z PRL partyjnego jednowładztwa i faktycznej dyktatury.

Szczerze dziękujemy wszystkim, którzy od dawna wspierają środowisko byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, a teraz wsparli także Komitet Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP. Dziękujemy za włączenie się w akcję zbierania podpisów popierających projekt ustawy eliminującej ustawę represyjną z polskiego systemu prawnego. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem działaczy SLD, a także KOD, Obywateli RP, PO, "Nowoczesnej" oraz wszystkich naszych przyjaciół, którzy przyczynili się do tego, że "nasz" projekt ustawy nowelizującej ustawę emerytalną funkcjonariuszy służb mundurowych musi trafić pod obrady Sejmu RP.

Ale teraz PROSIMY WAS! ZRÓBCIE COŚ JESZCZE! Bądźcie z nami 11 stycznia br. od godz. 13:00 pod Sejmem!
Pokażemy, tej zapatrzonej w fałszywe "słupki poparcia", aroganckiej władzy, naszą solidarność i to, że nie godzimy się na wszechobecną politykę kłamstwa i bezprawia.


I ŻE TAK MYŚLĄCYCH POLAKÓW JEST NAPRAWDĘ WIELU!

 

Prezydent FSSM RP
Zdzisław Czarnecki

 

Sprawozdanie z zebrania Koła nr 1 w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Informacja o przebiegu zebrania sprawozdawczo - wyborczego Koła nr 1
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie

W dniu 20 stycznia 2018 r. w kasynie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła nr 1 SEiRP.
Dokonano wyboru osób odpowiedzialnych za prowadzenie i protokołowanie zebrania.  
Wcześniej wybrana Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność obrad, w których uczestniczyło 87 koleżanek i kolegów. Zgodnie ze "Statutem Stowarzyszenia" w drodze głosowania wyłoniono składy komisji: Wyborczej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

Ustępująca ze stanowiska Prezesa Koła koleżanka Jadwiga Michalczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności "Zarządu Koła" za okres minionego 2017 r.
Odpowiednie relacje złożyli przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Skarbnik Koła.

 

 

W rezultacie przeprowadzonych wyborów wyłoniono nowy Zarząd, który ukonstytuował się następująco:

 

 

Prezes Zarządu Koła     -  Marian Bileńki 
Wiceprezes Koła -  Bożena Szubart
Sekretarz   Koła -  Edmund Kalandyk
Skarbnik    Koła -  Ewa Sowa
Członek Zarządu Koła -  Andrzej Kosik
Członek Zarządu Koła -  Halina Wieczorowska
Członek Zarządu Koła -  Jan Ożóg


 

Po ogłoszeniu wyników  wyborów Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie kolega Wiktor Kowal podziękował dotychczasowej Prezes Koła  Jadwidze Michalczyk za długoletnią i efektywną pracę, wręczył  jednocześnie list zawierający wyrazy szacunku z podkreśleniem dokonań oraz osiągniętych sukcesów.
W imieniu Zarządu i wszystkich członków Koła słowa uznania przekazał Marian Bileńki.

Istotną częścią obrad była dyskusja, w której zabrało głos 4 uczestników. Szereg wypowiedzi zawierało wnioski, które zostały zaprotokołowane i będą brane pod uwagę w bieżącej pracy Zarządu Koła.

Za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz "Stowarzyszenia" na wniosek Koła nr 1, Zarząd Główny przyznał koleżankom Ewie Sowie, Halinie Wieczorowskiej oraz koledze Andrzejowi Kosikowi dyplomy uznania wraz z odznakami.

Spośród zgromadzonych, wybrano 15 delegatów na Zjazd Wojewódzki SEiRP.

Po głosowaniu przyjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania: Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej  oraz finansów  i preliminarza wydatków na 2018 r. Udzielono absolutorium Zarządowi Koła za okres objęty sprawozdaniem.

Dalsza część przybrała charakter spotkania opłatkowo - noworocznego.
Złożono sobie życzenia, w tym także uczynili to zaproszeni goście:
Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. Bogusław Kania
                                   oraz
Przedstawiciel Prezydenta Miasta Rzeszowa pan Henryk Wolicki.

 

Prezes Zarządu Koła Nr 1

      w Rzeszowie

     Marian Bileńki

 

Informacja o kursach

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Informacja Zarządu Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie

Zarząd informuje o możliwości udziału w bezpłatnych kursach finansowanych ze środków UE:

- kurs komputerowy, którego zajęcia odbywają się przy Pl. Kilińskiego 2 w Rzeszowie,

- kurs języka angielskiego, którego zajęcia odbywają się w New English School przy 
  ul.Dąbrowskiego w Rzeszowie

Czas trwania zajęć określono na 3 miesiące z częstotliwością odbywania 2 razy w tygodniu po 3h.
Szczegółowe informacje i zapisy można uzyskać pod tel.531 119 113; 531 733 096.
W rozmowach należy powołać się na niniejszą informację uzyskaną od Stowarzyszenia.
O możliwości skorzystania z oferty prosimy powiadomić emerytów nie będących członkami SEiRP.

W przypadku podjęcia uczestnictwa w kursach prosimy poinformować:
kol. Franciszka Rybczyńskiego tel. 607 685 669 lub Mariana Bileńki tel. 728 842 661.

 

Zarząd Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie

 

Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie w 2018 roku

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 22 stycznia 2018 roku odbyło się w kasynie Komendy Wojewódzkiej posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego o charakterze dwuczęściowym.

Otworzył je prezes Zarządu Wojewódzkiego, a przewodniczył mu I wiceprezes Robert Woźnik.


W pierwszej jego części podjęto następujące uchwały:
- o odwołaniu ze skarbnika Zarządu Wojewódzkiego Ireny Kozak na podstawie jej pisma skierowanego z dnia 20 grudnia 2017 r. o rezygnacji z tej funkcji popartej przez Prezydium ZW
- w sprawie przyjęcia budżetu Zarządu Wojewódzkiego na 2018 rok
- zatwierdzenia uchwały Prezydium ZW z dnia 05 grudnia 2017 roku o dofinansowaniu koła Stowarzyszenia w Sanoku na pokrycie części kosztów związanych z organizacją uroczystego spotkania z okazji 10-lecia powołania tego koła
- przedstawiono uchwałę Zarządu Głównego o wyróżnieniach.


W dalszej części spotkania prezes ZW Wiktor Kowal przedstawił informację o działalności struktur Stowarzyszenia w województwie w roku 2017 oraz nakreślił główne kierunki działania na rok 2018, po czym głos zabierali: Komendant Wojewódzki Policji mł.insp. Henryk Moskwa, byli komendanci wojewódzcy nadinsp. w st.spocz. Józef Gdański i prof. dr hab. Stanisław Pieprzny, którzy wyrażali uznanie dla działalności Stowarzyszenia w środowisku emerytów policyjnych oraz przekazali życzenia noworoczne. Następnie Danuta Gwóźdź odczytała uchwałę Zarządu Głównego o wyróżnieniach. Wręczali je mł.insp. Henryk Moskwa oraz Wiktor Kowal. Odznakę "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" otrzymali Adam Pobidyński - prezes koła w Brzozowie, Barbara Ferszt z WKR, odznakę "Zasługi dla SEiRP" z dyplomem otrzymali członkowie Stowarzyszenia: Anna Bomba z WKR, prezesi kół w Ustrzykach Dolnych Gwidon Piotrowicz oraz w Krośnie Andrzej Penar a także funkcjonariusze: insp. Jacek Maślanka - dowódca Oddziału Prewencji KW, nadkom. Andrzej Żygadło - Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie, mł.insp. Marzena Woźnik - zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej, wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Krzysztof Filip i Mieczysław Klimek. Ponadto w spotkaniu brali również udział Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. Bogusław Kania, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KW Policji mł.insp. Mariusz Skiba oraz przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Józef Bąk.


Przed zebraniem Zarządu Wojewódzkiego prezes Wiktor Kowal i I wiceprezes Robert Woźnik w związku z objęciem w dniu 11 grudnia 2017 roku funkcji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie przez mł. insp. Henryka Moskwę, wręczyli mu od Zarządu Wojewódzkiego pismo, w którym miedzy innymi piszą: "W związku z powołaniem Pana na zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia składa Panu serdeczne gratulacje. Wyrażamy pełną satysfakcję, iż dowódcą Podkarpackiego Garnizonu Policji został funkcjonariusz urodzony na tej ziemi, który profesję policjanta i kolejne stanowiska służbowe, aż do wysokiego stanowiska - Komendanta Wojewódzkiego - zdobywał na Podkarpaciu w Komendzie Powiatowej w Jarosławiu. Że jest Pan kolejnym Komendantem Wojewódzki Policji w Rzeszowie rodowodem z naszego województwa... Liczymy - podobnie jak to czynili Pana poprzednicy, a zwłaszcza gen. dr Krzysztof Pobuta, na przyjazny stosunek do naszej społecznej działalności na rzecz emerytów i rencistów policyjnych... Z okazji objęcia tak prestiżowego stanowiska, życzymy Panu Komendantowi wielu sukcesów w odpowiedzialnej służbie na rzecz społeczeństwa Podkarpacia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata."
Również podczas tego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego skierowane zostało w związku z przyjętą przez Zarząd Wojewódzki rezygnacją Ireny Kozak z funkcji skarbnika dziękczynne pismo, w którym między innymi zapisano: "W związku z rezygnacją po 12 latach z pełnionej funkcji skarbnika Zarządu Wojewódzkiego, składamy Ci Ireno serdeczne podziękowanie. Pełniąc przez wiele lat tę odpowiedzialną funkcję w powiązaniu z obowiązkami księgowej wykazywałaś się należnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Przekazywałaś skarbnikom kół merytoryczne instrukcje niezbędne w ich działalności. Za swą pracę w Stowarzyszeniu byłaś honorowana wszystkimi odznakami i dyplomami organizacyjnymi. Dziękując Ci Ireno za to, co uczyniłaś dla Stowarzyszenia, życzymy Ci zdrowia na dalsze lata, życzliwych kontaktów ze strukturami Stowarzyszenia oraz wszelkiej pomyślności."

 

Spotkanie jubileuszowe z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 30 listopada 2017 roku Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc zaprosił do sali reprezentacyjnej Ratusza - Jubilatów, którzy w zgodnym małżeństwie przeżyli co najmniej 50 lat.


Wśród zaproszonych Jubilatów uczestniczył prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Wiktor Kowal z małżonką Teresą - również działaczką Stowarzyszenia oraz wiceprezes tego zarządu w przeszłości Józef Uryniak z małżonką Zofią.
Jubilaci udekorowani zostali przez Prezydenta Rzeszowa medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę "Za długoletnie pożycie małżeńskie" wraz ze stosownymi przesłaniami i kwiatami od Prezydenta Rzeszowa.
Z tej okazji małżonkowie Teresa i Wiktor Kowal w dniu 20 stycznia 2018 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym koła w Rzeszowie oraz w dniu 22 stycznia br. na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego otrzymali życzenia od Stowarzyszenia.